כללי

במוקד פעילותו של מכון כהן עומדים המחקר וההוראה על אודות ההיסטוריה, הפילוסופיה והסוציולוגיה של המדעים המדויקים, של מדעי הטבע ושל מדעי האדם, וכן של העשייה הטכנולוגית והאמנותית. הידע המדעי והרעיונות מתחומים אחרים נחקרים ונלמדים במכון בהקשרים תרבותיים רחבים ובזיקה לדת, לפוליטיקה, למוסר ולאמנות. נושאי ההוראה במכון כוללים היסטוריה של הידע המדעי מהעת העתיקה ועד ימינו; הפילוסופיה והסוציולוגיה של מדעי החיים; ההיסטוריה והפילוסופיה של המתמטיקה; ההיסטוריה האינטלקטואלית של תרבות המערב, האסלאם והיהדות. לצד אלה המכון מקיים גם קורסים בהיסטוריה של מדעי החברה, בתאוריות של ביקורת תרבות, בפרקים בתולדות הפסיכולוגיה ועוד.

מכון כהן מציע שני מסלולי לימוד עיקריים לתואר השני: מסלול עיוני ומסלול מחקרי. מסלולי הלימוד לתואר השלישי של המכון משויכים לבית הספר להיסטוריה, לבית הספר לפילוסופיה ולבית הספר למדעי התרבות. המכון נמצא בשיח פעיל ומתמיד עם חוגים מכל הפקולטות, ותלמידים מכל רחבי הקמפוס ובכל רמות התארים משתתפים בקורסים שבו. מורי המכון מלמדים קורסים מתוך מסלולי הלימודים של החוג לפילוסופיה ובמסגרת חטיבת לימודים בתכנית לב"א כללי של הפקולטה למדעי הרוח ושל החוג לאמנות. 

שיתוף פעולה עם מכון ון ליר בירושלים ועם מרכז אדלשטיין להיסטוריה ולפילוסופיה של המדע, הטכנולוגיה והרפואה שבאוניברסיטה העברית מניב מגוון של פעילויות אקדמיות. הבולטות בהן הן (1) "קולוקוויום בר-הלל", סדרת הרצאות שנתיות, הניתנות על ידי חוקרים ידועי שם בתחום, מרביתם מוזמנים מחו"ל; (2) "הסדנה הבין-לאומית השנתית" המתמקדת בכל שנה בשאלה מחקרית עכשווית בתחום, ומזמנת את טובי החוקרים העוסקים בה בעולם.

כתב העת האקדמי הבין-לאומי  Science in Context נוסד ונערך במכון כהן, בשיתוף עם מכון מקס פלאנק לתולדות המדעים אשר בברלין, ובגיבוי ועדת עורכים מן האוניברסיטאות המובילות בעולם. כתב העת מוקדש למחקר וללימוד המדעים מנקודת ראות היסטורית וסוציולוגית, תוך הדגשת ההקשר הרחב של התפתחות הרעיונות והמוסדות המדעיים. כתב העת יוצא לאור באמצעות Cambridge University Press.

למכון קשורות שלוש קתדרות: "היסטוריה ופילוסופיה של המדע ע"ש יוסף וסיל מייזר"; "היסטוריה ופילוסופיה של המדעים ע"ש ברטרם וברברה כהן"; "פרופסורים אורחים בהיסטוריה ופילוסופיה של המדע ע"ש סילברמן". פֵּרות הקתדרות מממנים מלגות לתלמידים, עזרה בתרגום ובעבודה אקדמית, והרצאות אורחים ומפגשים עם בכירי המדענים בעולם בתחום עיסוקיו של המכון.

 

לימודי תרבות הרשת

מכון כהן והתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח חברו יחדיו להציע הדגש לימודי וערוץ מחקרי לסטודנטים המבקשים מבט רחב ומגוון בכל הקשור לתרבות הדיגיטלית ולחברת הרשת תוך התבוננות, מזווית ראיה רחבה וביקורתית, בכל רבדיה וגילוייה התרבותיים, החברתיים וההגותיים של המהפכה הדיגיטלית בכלל ושל חברת-הרשת בפרט. ואין טבעי יותר מחיבור זה. מכון כהן מציע תכנית רב תחומית ללימודי תואר שני בהיסטוריה, סוציולוגיה ופילוסופיה של המדעים והטכנולוגיה בהקשרים חברתיים, פוליטיים ורעיוניים, ואילו התכנית הרב-תחומית מציעה זה שנים הקבץ לימודים עשיר (לתואר ראשון) שעניינו תרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית. את היוזמה הזאת מנחה האמונה כי מסגרת מדעי הרוח מאפשרת לעצב תכנית מחקר אישית לתלמידי תאר שני, המבוססת על דיסציפלינות כהיסטוריה, ספרות, לינגוויסטיקה וחקר התרבות וכמובן, על הכלים הפילוסופיים-מושגיים ועל התיאוריות הביקורתיות. כל אלה מהווים יחדיו ארגז כלים מצוין לכל מי שמבקש לעסוק בשאלות מטה-תיאורטיות ומתודולוגיות הקשורות בעצם מושג הרשת, הווירטואליות, חברת הרשת (כפנומן היסטורי) והזיקות שבין כל אלה להיסטוריה של המדע והטכנולוגיה. הקורסים (אך גם קבוצות המחקר) עוסקים במגוון נושאים בין השאר: באינטרנט כפנומן טכנו-חברתי, בסובייקט הרשתי וברפרטוארים התרבותיים החדשים (כמו למשל, משחקי המחשב ושאר סימולציות) המאפיינים את הארגון הרשתי ובכלל זה, המהפך המתחולל ביחסי צרכנים-יצרנים בשדה התרבותי. כמו כן, בהיסטוריה התרבותית של הסייבר, בעולם הסימנים של התקשורת הסימולטנית ובהקשר זה, בשפה הנוצרת במרחבים הללו ובתוצאותיה הפוליטיות. וכמובן, בשאלת הטכנולוגיה הדיגיטלית ויחסה להיסטוריה של הטכנולוגיה בכלל, בזיקות המתקיימות בין המחשבה הביולוגית-אבולוציונית לבין האדם הווירטואלי ולבסוף, בשאלת האוטופיה הטכנולוגית לדורותיה.

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח