התכנית לתרגום ספרות במסלול הדו-חוגי

 

התכנית לתרגום ספרות נועדה לטפח תלמידים בעלי כישרון לתרגום בכלל ולתרגום ספרות בפרט. התכנית מציעה מגוון קורסים במחקר התרגום, סדנאות מעשיות בתרגום ועריכת תרגום וכן קורסים עיוניים העוסקים במפגשים בין שפות ותרבויות ספרותיות באמצעות תרגום ("תרגומיות"). החשיפה לפן התיאורטי במחקר התרגום לדורותיו, לצד העבודה היצירתית בסדנאות והעיון במעברים בין-תרבותיים באמצעות התרגום, יקדמו הן את היכולות המעשיות של התלמידים בתחום התרגום והן את היכרותם עם עולם התרגום בהקשריו הספרותיים. 

הקבלה לתכנית זו מוגבלת. הקבלה נקבעת ע"י ועדה של החוג על-סמך תוצאות בחינת כניסה, לאחר שהמועמדים נמצאו מתאימים להתקבל לחוג לספרות לפי תנאי הקבלה הכלליים של הפקולטה. תלמידים שהתקבלו לחוג, אך לא לתכנית, יוכלו לבחור במגמה לספרות עברית וספרות כללית.

תלמידי התכנית ילמדו את לימודי הליבה של החוג (24 ש"ס), ישתתפו בסדנאות תרגום ובקורסים יעודים לתכנית, וילמדו קורסי בחירה וסמינרים בספרות עברית וכללית. המניין הכולל של שעות הלימוד בתכנית הוא 64 ש"ס.

 

הרכב הלימודים בתכנית:  

לימודי ליבה- 24 ש"ס

קורסים ייעודיים של התכנית - 20 ש"ס

לימודי בחירה מהמגמה לספרות עברית וספרות כללית (בחלוקה שווה) וסמינרים - 20 ש"ס

 

מבנה הלימודים הייעודיים (קורסים וסדנאות בתרגום) לאורך שלוש שנות התואר:

א.         מבואות חובה – שנה א' (4 ש"ס)
א.   מבוא לתורת התרגום (2 ש"ס) 
ב.   קורס בתולדות התרגום (2 ש"ס)

ב.         סדנאות חובה (6 ש"ס)
א.   סדנה בתרגום פרוזה(2 ש"ס) -  שנה א'
ב.  סדנה בעריכת תרגום (2 ש"ס)  - שנה ב' 
ג.   סדנה בתרגום ז'אנר נוסף (2 ש"ס), כגון: סדנה בתרגום שירה; סדנה בתרגום מחזות; סדנה בתרגום ספרות ילדים (מתוך היצע הסדנאות של תכנית לימודי תעודה בתרגום ועריכת תרגום) – שנה ב'

 ג.          לימודי לשון עברית (4 ש"ס): קורסים בתחומי הסטיליסטיקה העברית וההכרעות הנורמטיביות, מהמגמה ללשון עברית בחוג לתרבות עברית – שני

  ד.      קורסי בחירה בנושאי תרגום ותרגומיות (6 ש"ס) (מופיעים ברשימת קורסי התכנית).

 

לימודי בחירה וסמינרים (20 ש"ס) 

א. תלמידי התכנית ילמדו 12 ש"ס מקורסי הבחירה של המגמה לספרות עברית וספרות כללית (בחלוקה שווה). מומלץ לבחור מתוכם קורסים על הבטים לשוניים בספרות.

ב. תלמידי התכנית ילמדו שני סמינרים מהסמינרים של המגמה לספרות עברית וספרות כללית. יש לכתוב באחד מהם עבודה סמינריונית ובשני עבודת רפרט. שאר הכללים ללימודי סמינרים ראו בסעיף "מבנה הלימודים במסלול הדו-חוגי במגמת ספרות עברית וספרות כללית".

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח