הקבץ לימודי ישראל

(מסגרת 110)

אחראית: ד"ר אורית רוזין

הקבץ לימודי ישראל נועד להציג בפני הסטודנטים מבט בין-תחומי על מדינת ישראל ועל החברה הישראלית.
ההקבץ יבחן את ההיסטוריה של מדינת ישראל והחברה היישובית שקדמה לה וכן יעקוב מקרוב אחר תהליכי הצמיחה של היצירה התרבותית והאמנותית שנוצרה במסגרתה.
השיעורים בהקבץ יציגו בפני הסטודנטים את הגישות החשובות לחקר החברה בישראל; היסטוריה חברתית ופוליטית; חקר הספרות והאמנות הפלסטית; סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.

להקבץ מטרה משולשת:
1. מפגש עם המגמות ההיסטוריות העיקריות (ועם מי שנשארו בשוליהן), עם איפיוני החברה העיקריים (על המגמות המאחדות והמפרקות שפעלו בה) ועם יצירות האמנות המשפיעות ביותר (בעיקר בספרות, באמנות הפלסטית, בקולנוע ובטלוויזיה).
2. ההקבץ יקנה לסטודנטים כלים מבט ביקורתי ואמפאתי על החברה והתרבות בישראל.
3. ההקבץ מתכוון לסייע לסטודנטים להכיר מקרוב את מורכבותה של החברה בישראל ולערער על חלק מן הסטריאוטיפים הרווחים בין אזרחיה, חוקרים ונחקרים גם יחד.

 
הקבץ ללא סמינריון (בהיקף של 16 ש"ס):

שיעורי חובה  4 ש"ס
שיעורי ליבה 4 ש"ס
שיעורי בחירה 8 ש"ס 
  16 ש"ס

הקבץ הכולל סמינריון או רפראט (בהיקף של 20 ש"ס):

שיעורי חובה  4 ש"ס
שיעורי ליבה 4 ש"ס
שיעורי בחירה מהיצע ההקבץ בהדגש תחומי/חוגי המתאים לנושא הסמינריון הנבחר 8 ש"ס
סמינריון או רפראט מהיצע ההקבץ, בהתאם לקורסי הבחירה ובתנאי שמולאו דרישות הקדם לסמינריון 4 ש"ס *
  20 ש"ס

* אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה בהיקף של 2 ש"ס מהיצע ההקבץ.

לקורסים לחצו כאן.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח