מסלולי הלימוד בחוג

 מסלולי הלימוד                            

בחוג שני מסלולי לימוד לתואר הראשון:
 מסלול דו-חוגי ובו לומדים התלמידים 56 ש"ס לפחות (תלמידים הלומדים לתואר בלשון העברית יש להוסיף  12 ש"ס של לימודי מיומנויות; תלמידים הלומדים לתואר במקרא או בפילוסופיה יהודית יש להוסיף 6 ש"ס של לימודי מיומנויות).

מסלול מורחב ובו לומדים התלמידים 110 ש"ס לפחות (שעליהם נוספים לימודי מיומנויות).  מסלול זה מיועד לתלמידים המעוניינים ללמוד בהיקף מלא לשני תארים בחוג. ניתן להתחיל לימודים במסלול זה כבר בשנת הלימודים הראשונה. 

  1. תכנית הלימודים במסלול הדו-חוגי
  2. תכנית הלימודים במסלול המורחב
  3. מגמות החוג

1. תכנית הלימודים במסלול הדו-חוגי

מבנה הלימודים מפורט החל משנה א' לכל מגמה ומגמה ראו להלן.

כל תלמידי החוג חייבים להשתתף בשני סמינריונים במהלך השנה השנייה והשלישית של לימודיהם. בסמינריון אחד תוגש עבודה סמינריונית ובשני תוגש עבודת רפרט. אין ללמוד שני סמינריונים בהנחיית אותו מרצה.

 

2. תכנית הלימודים במסלול המורחב

שנה א':
כל תלמיד ילמד את כל שעות הלימוד של שתי מגמות ההתמחות שבחר.

שימו נא לב: במקרים בהם קיימת חפיפה במבואות החובה של שתי מגמות ההתמחות או בשיעורי חובה אחרים, ישלים התלמיד שעות אלה ממבחר שיעורי הבחירה במגמות שבחר (בכפוף לאישור יועץ המגמה).

 שעות הלימוד של שתי מגמות ההתמחות 112-110 ש"ס
מלבד לימודי מיומנויות, אם אלה נדרשים על ידי מגמות החוג.

מגמות החוג

 

 

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח