כללי

1. החוג לבלשנות מציע תכנית לימודים מקיפה ומטפח מחקר מקורי בתחומי הבלשנות התיאורטית, התופסת מקום מרכזי בין המדעים הקוגניטיביים. מטרת המחקר המתבצע בחוג היא לנסח מודלים תיאורטיים המסבירים תופעות לשוניות בשפות מבוגרים ובשפות ילדים. המחקר זורה אור על טבעה של היכולת הלשונית האנושית, ומנסח את העקרונות האוניברסליים הנמצאים בבסיס יכולת זו.
תכנית הלימודים של החוג עשירה ומגוונת, ומכסה את תחומי הבלשנות המרכזיים
:
 • פונטיקה - תפישה והפקה של צלילים לשוניים
 • פונולוגיה - מערכת הצלילים הלשוניים
 • מורפולוגיה - מבנה המילה
 • תחביר - מבנה המשפט
 • סמנטיקה - משמעויות ביטויי השפה
 • פרגמטיקה - השימוש בהקשר לצורך תקשורת לשונית
 • רכישת שפה - רכישת המיומנות הלשונית על ידי ילדים
 • בלשנות חישובית - פיתוח מודלים חישוביים לשפות טבעיות
 • נוירובלשנות - חקר הבסיס המוחי של היכולת הלשונית
 • פסיכובלשנות - חקר היכולת הלשונית באמצעות מבדקים התנהגותיים
 • בלשנות ניסויית - שיטות מחקר אמפירי 
2. מטרת הלימודים: החוג לבלשנות מקנה לתלמידים/ות בסיס איתן לעיסוק בענפיה השונים של הבלשנות, כולל רקע תיאורטי נרחב וכלים לחשיבה אקדמית ולמחקר מדעי. מעבר לכך, הידע הנרכש בחוג חיוני למתמחים/ות בתחומים העוסקים בשפה: בינה מלאכותית, תקשורת, קלינאות תקשורת, הוראת שפות, ספרות, תרגום, מילונאות, שיום תעשייתי וכו'. גם תלמידים/ות הפונים/ות לענפים שבהם השפה היא כלי עבודה, כמו פרסום או עריכת דין, נהנים מההעשרה שמעניק הידע בבלשנות.

3.
המשך לימודים: תלמידים/ות המעוניינים/ות להמשיך את לימודיהם/ן לתואר שני בבלשנות חייבים/ות לעמוד בתנאים נוספים פרט לאלה הדרושים לתעודת "בוגר אוניברסיטה" בבלשנות (ראו דרישות הקבלה ללימודי התואר השני בבלשנות). 

4. שפה: הספרות המקצועית כתובה בשפה האנגלית. הרצאותיהם של פרופ' ג'וליה הורבט ופרופ' אלפרד לנדמן ניתנות באנגלית.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח