פעילויות בית-הספר

1. לימודי התואר השלישי: בית הספר מרכז את מערך הקבלה והלימודים לתואר השלישי במדעי היהדות ובמסגרתו פועלת הוועדה לתלמידי מחקר המפקחת על קבלת התלמידים ועל מהלך לימודיהם מתחילתם ועד להגשת הדיסרטציה וקבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה". נכון לסוף שנה"ל תשע"ו רשומים בבית-הספר 140 דוקטורנטים.

2. פרסומים מדעיים: מאז ייסודו של בית הספר יצאו לאור במסגרתו כ- 400 כותרים בעברית ובאנגלית, ובהם מחקרים מדעיים בתחומים השונים של מדעי היהדות.

3. "תעודה" היא השנתון המדעי של ביה"ס, המתפרסם בעברית (בצירוף תקצירי המאמרים באנגלית) מאז שנת תש"ם (1980). עד כה יצאו במסגרת "תעודה" 26 כרכים, המוקדשים למחקרים בתחומי היהדות השונים. אופיו של כל כרך נקבע על ידי המערכת מדי שנה בשנה. המערכת פונה בזאת לחוקרים מן הארץ ומחוץ לה לשלוח את פירות מחקריהם לפרסום ב"תעודה". המחקרים שיעמדו בביקורת (רפרנטורה) יתפרסמו בשנתון, בדרך כלל בתוך שנה עד שנתיים מיום מסירתם.

4. "סדן", קובץ מחקרים בספרות העברית, פרי יזמתה של קרן דב סדן מיסודו של זליג לבון, נושא את שמו של דב סדן, ויוצא לאור במסגרת בית הספר בשיתוף עם המרכז לחקר הספרות והתרבות העברית ע"ש לאורה שוורץ-קיפ. מאז תשנ"ד יצאו לאור 6 כרכים של סדרה זו.  

5. כנסים מדעיים וימי עיון: בית הספר עורך כנסים וימי עיון מדעיים פנימיים, ארציים ובין-לאומיים ביזמת החוגים, מכוני המחקר, הקתדרות והמרכזים שליד בית הספר. כן נערך פורום של סדרת הרצאות מרכזית, "בימת החוקר", המיועד לחברי הסגל, לתלמידים ולציבור הרחב המשכיל. במסגרת זו מציגים המרצים, חברי סגל וחוקרים מן הארץ ומחו"ל סוגיות ממחקריהם. ההרצאות מתקיימות אחת לשבוע, בימי ג' בשעה 18:00, במשך כל שנת הלימודים. נושא ההרצאות בשנת תשע הוא: "עם עולם - יהדות ויהודים במגע". ההכנסות מן הסדרה מוקדשות למלגות.

כמו כן נערך אחת לחודש ה"מג'לס", סמינר בין-חוגי למחקר הערבית היהודית, המיועד לחוקרים ולתלמידי מחקר בתחום זה.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח