כללי

 

החוג ללימודי התרבות העברית מציג בפני תלמידיו את אוצרות התרבות העברית לדורותיה ואת הלשון העברית לתקופותיה. החוג מקנה תארים בתחומים הבאים:

1. לשון עברית
2. בלשנות שמית
3. מקרא
4. פילוסופיה יהודית
5. תלמוד

 

החל משנת הלימודים תשע"ח יוצעו תארים אלה במסגרת שלושה חוגים עצמאיים: החוג ללשון עברית ובלשנות שמית, החוג למקרא והחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד.

  • לימודי הלשון העברית ובלשנות שמית עוסקים בכל שכבות הלשון העברית ובמרחב הלשונות השמיות. 
  • לימודי מקרא מקנים כלים בסיסיים בחקר המקרא על רקע תקופתו וידיעה כוללת ברבדיה הרבים של הספרות המקראית.
  • לימודי פילוסופיה יהודית עוסקים במחשבה יהודית מן העת העתיקה, בקבלה, בחסידות ובהגות יהודית חדשה.
  • לימודי התלמוד מקנים כלים פילולוגיים והיסטוריים המאפשרים ניתוח מעמיק של ספרות חז"ל לגווניה ולסוגיה.

 

כל תחומי הלימוד הללו מבקשים להקנות הכרה יסודית והבנה של הטקסטים מתוך גישה מדעית וביקורתית. הם מדגישים את ההיבטים הדיסציפלינריים שפותחו במחקר המודרני בכל אחד ממדעי היהדות, בצד גישה המשלבת בין תחומי המחקר השונים.

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח