מוסדות בית-הספר והמזכירות

ראש בית הספר - פרופ' מישל קאהן 
עוזרת ניהולית - גב' רויטל צפורי
מזכירת תואר שני - שושנה כהן

ועדות בית הספר:

הוועדה היחידתית לתלמידי המחקר

פרופ' מישל קאהן – יו"ר                   
פרופ' רות רונן
פרופ' מלאת שמיר
פרופ' גלילי שחר
פרופ' נאסר בסל
פרופ' טובה בארי                                             
                                             

הוועדה לתלמידי המחקר מטפלת בתלמידי המחקר של בית הספר. היא מאשרת את הרישום, ההנחיה, הצעות המחקר ועבודות הדוקטורט. החלטות ועדת המחקר טעונות אישור הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר. הוועדה מתמנה על ידי מועצת הפקולטה למדעי הרוח. יו"ר הוועדה הוא בדרך כלל ראש בית הספר למדעי התרבות.


ועדת המלגות 
 
פרופ' מישל קאהן – יו"ר                    
פרופ' מחמוד גנאים
פרופ' שירלי שרון-זיסר
ד"ר אורי כהן
 
ועדת המלגות עוסקת בחלוקת מלגות לתלמידי בית הספר מההקצבות העומדות לרשות בית הספר. הוועדה מתמנה על ידי ראש בית הספר למדעי התרבות.
                                          
 
ועדת הכספים והכנסים 
 
פרופ' יעל לבוא – יו"ר                    
פרופ' ישי פלד
ד"ר נועם רייזנר
ד"ר רוני קציר
ד"ר סמדר שיפמן

ועדת הכספים עוסקת בהקצאת כספים מתקציב בית הספר לפעולות אקדמיות של גופים השייכים לבית הספר ולתלמידי המחקר של בית הספר. הוועדה מתמנה ע"י ראש בית הספר למדעי התרבות.

 
פרטים על הוועדות והסברים על הגשת בקשות נמצאים באתר בית הספר:

http://humanities.tau.ac.il/culture-school/

 
מזכירות בית הספר:
בניין גילמן, חדר 480, טל': 03-6409325,

פקס': 03-6407909

קבלת קהל: בימים א' - ה', בשעות 11:00 - 14:00


דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 אתר בית הספר באינטרנט:

http://humanities.tau.ac.il/culture-school/

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח