תנאי הקבלה

  • בוגרות ובוגרי תואר ראשון בלימודי נשים ומגדר מכל אוניברסיטה מוכרת, שציון הגמר שלהם הוא 80 לפחות.
  • במקרים מיוחדים תשקל קבלה של מי, שציון הגמר שלהם נמוך יותר, אך לא נמוך מ-75 כהוראת האוניברסיטה.

לימודי השלמה - בעלות ובעלי תואר ראשון שלא בלימודי נשים או מגדר, יחויבו בלימודי השלמה. היקף לימודי ההשלמה בפועל ייקבע פרטנית על פי הלימודים בתואר הראשון. 

  • קורסי ההשלמה אינם נמנים במניין השיעורים של לימודי התואר השני.

כל המועמדות והמועמדים לתואר שני חייבים בראיון קבלה.

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח