דרישות ייחודיות לתלמידי התכנית בגיאו-אינפורמטיקה

שיעורי חובה (2 ש"ס) 

זרמים מתודולוגיים בגיאוגרפיה – 2 ש"ס

סמינר מחלקתי - 2 סמסטרים (אחת לשבועיים) נוכחות חובה.  

 

שיעורי הליבה (4 ש"ס)

שיעורי הליבה מיועדים להעניק לכל תלמידי התכנית בגיאו-אינפורמטיקה תשתית מושגית, מתודולוגית וטכנולוגית בשיטות לאיסוף וכרייה של נתונים, ניתוח וייצוג מרחבי, ועקרונות לבנייה של מערכות גיאו-אינפורמטיקה.

הקמת מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS)-היבטים תיאורטיים ויישומיים  -  2 ש"ס

חישה מרחוק למתקדמים  - 2 ש"ס

 

שיעורי מיומנות / התמחות מתקדמים (6 ש"ס)
יש לבחור 6 ש"ס מהרשימה להלן:

מיועדים להקנות מיומנות מתקדמת בבנייה של יישומי גיאו-אינפורמטיקה מתקדמים לצורך חקר, מידול והדמיה של תופעות גיאוגרפיות מגוונות.

חישה מרחוק היפרספקטרלית - 4 ש"ס

ניהול ושימוש בבסיסי מידע לוויני למחקר סביבתי – 2 ש"ס

מערכות מידע גיאוגרפיות מתקדמות (ממ"ג ב') - 4 ש"ס (קורס משותף עם תואר ראשון)

מודלים מתמטיים בגיאוגרפיה - 2 ש"ס (קורס משותף עם תואר ראשון)

 

שיעורי יישום מתקדמים (8-6 ש"ס,יש לבחור לפחות 6 ש"ס או 8 ש"ס על פי המסלול: מחקרי או עיוני)

נועדו לשלב וליישם כלים ושיטות בגיאו-אינפורמציה בחקר הסביבה הפיזית והאנושית, ובמסגרת תכנון סביבתי ועירוני.

קבלת החלטות מרחביות בעזרת GISה-  2 ש"ס 

ניטור זיהום אויר בחישה מרחוק - 2 ש"ס

ניתוח טופולוגי של מערכת גיאוגרפית - 2 ש"ס

התנהגות מרחבית בסביבה עירונית - 2 ש"ס

חישה מרחוק בסביבה עירונית - 2 ש"ס (קורס משותף עם תואר ראשון)

 

שיעורי בחירה

כל שיעור שנכלל ברשימת השיעורים לתואר שני בחוג. 
ניתן לקחת עד 3 קורסים מתואר ראשון המוכרים גם לתואר שני. 
ניתן לבחור קורסים גם מחוגים אחרים על פי תקנות החוג, ובאישור ועדת הוראה.

 

סמינריונים (4-2 ש"ס על פי המסלול: מחקרי או עיוני)

תלמידי התכנית נדרשים לבחור את הסמינריונים מתוך הקורסים המוצעים בתכנית המוגדרים כשיעורי מיומנות מתקדמים או שיעורי יישום מתקדמים – סמינריון אחד בתחום הגיאו-אינפורמטיקה לתלמידי המסלול עם תזה, ושני סמינריונים לתלמידי המסלול ללא תזה. כאשר סמינריון אחד לפחות חייב להיות בתחום גיאו-אינפורמטיקה.


ידיעון הפקולטה למדעי הרוח