כללי

בית הספר לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע מהווה מסגרת ללימודים מתקדמים, למחקר ולפעילות אקדמית מגוונת בתחומים השונים של ההיסטוריה והפילוסופיה של המדעים, של מדעי השפה ושל ההגות הפילוסופית. בית הספר מתאם את הפעילויות השונות בתחומים אלה באוניברסיטה, לרבות פעילויות רב-תחומיות. בית הספר משמש כמסגרת תומכת לעבודות מחקר לתואר השני וכמסגרת יחידתית רשמית בכל הנוגע ללימודי התואר השלישי. בית הספר מעודד את המחקר הרב-תחומי והפילוסופי על היבטיו השונים, עוסק בפיתוח תכניות לימוד ומחקר משותפות ורב-תחומיות, מארגן כנסים, ימי עיון, סמינרים אינטגרטיביים, קבוצות עבודה, הוצאה לאור של פרסומים וכיו"ב.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח