תנאי הקבלה

1. יתקבלו תלמידים במספר מוגבל.

2. תינתן עדיפות לבעלי הכשרה קודמת בתחומי הלימודים הקוגניטיביים של השפה ושימושיה, במתכונת של תואר באחד מן החוגים - בלשנות, הפרעות בתקשורת, פסיכולוגיה, פילוסופיה, מדעי המחשב או ספרות  - במגמות המתאימות.

3. יתקבלו תלמידים בעלי תואר ראשון שסיימו את לימודיהם בציון של 85 לפחות.

4. יוכלו להתקבל לתכנית גם תלמידים שלא עומדים בדרישות הנ"ל, אולם הם יתקבלו במעמד "על תנאי" עד שיעמדו בלימודי השלמה בהיקף הנדרש, ובציון של 85 ומעלה בכל אחד משיעורי ההשלמה.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח