תנאי הקבלה

 לתכנית יתקבלו תלמידים שסיימו את לימודיהם לתואר הראשון בציון 80 לפחות ולמדו בהצלחה את לימודי ההשלמה. היקף לימודי ההשלמה ייקבע לאחר ראיון אישי שילווה במכתב שבו יציגו המועמדים את עצמם לוועדת ההוראה של התכנית ולפי ההכשרה שקיבלו הנרשמים בלימודי התואר הראשון. את לימודי ההשלמה, יידרשו המועמדים לסיים בציון 80 לפחות לפני שיחלו את לימודיהם בתכנית. במקרים חריגים ביותר תישקל קבלתם של מועמדים שאינם עומדים בתנאי הסף. 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח