בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 14/05/2017, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 01/10/2017

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   אמצעי התקשורת בעולם הערבי   מר יובל דגן   מועד א : 30/01/2017 בשעה : 13:30 ; הבחינה בחדר מחשבים

מועד ב : 26/02/2017 בשעה : 09:00 ; הבחינה בחדר מחשבים

בחינה   שילוב מושגים ומוטיבים דתיים בטקסטים פוליטיים מודרניים   פרופ' נאסר בסל   30/01/2017  13:30  28/02/2017  09:00 
בחינה   טקסטים שרעיים   ד"ר נורית צפריר   מועד א : 01/02/2017 בשעה : 09:00 ; הבחינה בחדר מחשבים

מועד ב : 01/03/2017 בשעה : 09:00 ; הבחינה בחדר מחשבים

בחינה   המזה"ת מהעיתונות המודפסת לתרבות המדיה הדיגיטלית   ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבור   02/02/2017  09:00  06/03/2017  09:00 
בחינה   סביבה ואיכות סביבה במזה"ת   פרופ' מירי שפר-מוסנזון   02/02/2017  09:00  03/03/2017  09:00 
בחינה   מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה   פרופ' עוזי רבי   05/02/2017  09:00  03/03/2017  09:00 
בחינה   משבטים לממלכה: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה של ירדן   ד"ר יואב אלון   06/02/2017  09:00  05/03/2017  09:00 
בחינה   תרבות פופולרית במזה"ת   ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבור   08/02/2017  09:00  08/03/2017  09:00 
בחינה   המאה הפלסטינית   ד"ר הראל חורב   10/02/2017  09:00  10/03/2017  09:00 
בחינה   מצרים בעת החדשה   ד"ר און ברק   12/02/2017  09:00  17/03/2017  09:00 
בחינה   הפלסטינים: היסטוריה פוליטית, חברתית וכלכלית   ד"ר עמוס נדן   14/02/2017  09:00  07/04/2017  09:00 
בחינה   מבוא ללימודי אפריקה   ד"ר אירית בק   15/02/2017  09:00  17/03/2017  09:00 
בחינה   תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי   פרופ' ברוס מדי ויצמן   15/02/2017  09:00  17/03/2017  09:00 
בחינה   זמנים מודרניים במזה"ת   ד"ר אבנר וישניצר   16/02/2017  09:00  19/03/2017  16:00 
בחינה   צעירים, מהפכות וצדק חברתי   ד"ר מירה צורף   17/02/2017  09:00  24/03/2017  09:00 
בחינה   תרגיל תולדות הערבים והאסלאם   ד"ר חאלד שיח אחמד   17/02/2017  09:00  24/03/2017  09:00 
בחינה   מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת   ד"ר און ברק   19/02/2017  09:00  26/03/2017  16:00 
בחינה   תרגיל בחקר אפריקה**   ד"ר גיא רופא   20/02/2017  09:00  07/04/2017  09:00 
בחינה   עבודה ואחרי העבודה במזה"ת   ד"ר אבנר וישניצר   21/02/2017  09:00  02/04/2017  16:00 
בחינה   הלאומיות במזה"ת: פריחה ושקיעה?   פרופ' מאיר ליטבק   23/02/2017  09:00  06/04/2017  09:00 
בחינה   סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת   ד"ר עמוס נדן ,ד"ר מירה צורף ,ד"ר יואב אלון   23/02/2017  09:00  02/04/2017  16:00 
בחינה אמריקאית   מבוא לתולדות הערבים והאסלאם   פרופ' מירי שפר-מוסנזון   מועד א : 08/02/2017 בשעה : 09:00 ; בחינה אמריקאית

מועד ב : 09/03/2017 בשעה : 09:00 ; בחינה אמריקאית

בחינה אמריקאית   מבוא לדת ולתרבות האסלאם   ד"ר נורית צפריר   מועד א : 12/02/2017 בשעה : 13:00 ; בחינה אמריקאית

מועד ב : 19/03/2017 בשעה : 16:00 ; בחינה אמריקאית

עבודה   גיאופוליטיקה איזורית   פרופ' עוזי רבי   מועד א : תאריך הגשת העבודה כפוף לתאריכי הגשת עבודות סמינר בתשע"ז

עבודה   האני והאחר- זהות בספרות ובאומנות האיראנית   ד"ר מרים נסימוב   מועד א : תאריך הגשת העבודה כפוף לתאריכי הגשת עבודות סמינר בתשע"ז

עבודה   סדנה מתודולוגית   ד"ר און ברק   מועד א : תאריך ההגשה ייקבע ע"י המרצה

עבודה   תרגיל בכתיבת עבודות**   ד"ר מירה צורף   מועד א : תאריך ההגשה ייקבע ע"י המרצה

בחינת ביניים   ערבית למתחילים   גב' עדנה דהרי - דוידוביץ ,ד"ר עירית גטרויר   31/01/2017  09:00  27/02/2017  09:00 
בחינת ביניים   ערבית למתקדמים   מר אילן רובין ,גב' עדנה דהרי - דוידוביץ   מועד א : 31/01/2017 בשעה : 09:00 ; הבחינה בחדר מחשבים

מועד ב : 27/02/2017 בשעה : 09:00 ; הבחינה בחדר מחשבים

בחינת ביניים   פרסית למתחילים   ד"ר מרים נסימוב   01/02/2017  09:00  02/03/2017  09:00 
בחינת ביניים   פרסית למתקדמים   ד"ר מרים נסימוב   01/02/2017  09:00  02/03/2017  09:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   אמצעי התקשורת בעולם הערבי   מר יובל דגן   מועד א : 02/07/2017 בשעה : 13:30 ; הבחינה בחדר מחשבים

מועד ב : 27/07/2017 בשעה : 09:00 ; הבחינה בחדר מחשבים

בחינה   ערבית למתחילים   גב' עדנה דהרי - דוידוביץ ,ד"ר עירית גטרויר   03/07/2017  09:00  26/07/2017  09:00 
בחינה   ערבית למתקדמים   מר אילן רובין ,גב' עדנה דהרי - דוידוביץ   מועד א : 03/07/2017 בשעה : 09:00 ; הבחינה בחדר מחשבים

מועד ב : 26/07/2017 בשעה : 09:00 ; הבחינה בחדר מחשבים

בחינה   האביב הערבי: הטוב, הרע והמכוער   פרופ' ברוס מדי ויצמן   04/07/2017  09:00  10/08/2017  09:00 
בחינה   פרסית למתחילים   ד"ר מרים נסימוב   05/07/2017  09:00  30/07/2017  09:00 
בחינה   פרסית למתקדמים   ד"ר מרים נסימוב   05/07/2017  09:00  30/07/2017  09:00 
בחינה   מדינה, חברה, דת ואלימות בראי היסטורי כלכלי   ד"ר עמוס נדן   06/07/2017  09:00  09/08/2017  09:00 
בחינה   השיעה בעולם הערבי: מהשוליים להעצמה   פרופ' מאיר ליטבק   07/07/2017  09:00  08/08/2017  09:00 
בחינה   איראן בעת החדישה   ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבור   09/07/2017  09:00  11/08/2017  09:00 
בחינה   תרגיל לדת ולתרבות האסלאם   ד"ר נורית צפריר   13/07/2017  09:00  11/08/2017  09:00 
בחינה   המוסיקה של המזה"ת ואפריקה   ד"ר משה מורד   16/07/2017  09:00  13/08/2017  09:00 
בחינה   מאה שנים אחרי: המרד הערבי והמורשת ההאשמית במזה"ת   ד"ר יואב אלון   17/07/2017  09:00  14/08/2017  09:00 
בחינה   תרגיל לתולדות האימפריה העות'מאנית   ד"ר אבנר וישניצר   17/07/2017  09:00  20/08/2017  09:00 
בחינה   סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת   ד"ר און ברק ,ד"ר אבנר וישניצר   21/07/2017  09:00  16/08/2017  09:00 
בחינה   צפון אפריקה המודרנית: אתגרי הקולוניאליזם ועצמאות   פרופ' ברוס מדי ויצמן   23/07/2017  09:00  18/08/2017  09:00 
בחינה   הנפט והמזה"ת   ד"ר מיכל יערי   24/07/2017  09:00  21/08/2017  09:00 
בחינה אמריקאית   מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית   פרופ' איימי סינגר   מועד א : 09/07/2017 בשעה : 09:00 ; בחינה אמריקאית

מועד ב : 08/08/2017 בשעה : 09:00 ; בחינה אמריקאית

בחינת בית   פמיניזם מאחורי הרעלה - נשים היברידיות במזה"ת בין דת למודרנה   ד"ר מירה צורף   מועד א : 04/07/2017 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד לתאריך 11.7.17 בשעה 13:00 למזכירות החוג

מועד ב : 08/08/2017 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד לתאריך 15.8.17 בשעה 13:00 למזכירות החוג

בחינת בית   נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה   ד"ר אירית בק   מועד א : 06/07/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את הבחינה עד לתאריך 10.7.17 בשעה 13:00 למזכירות החוג

מועד ב : 03/08/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את הבחינה עד לתאריך 7.8.17 בשעה 13:00 למזכירות החוג

בחינת בית   תורכיה המודרנית   פרופ' איימי סינגר   מועד א : 13/07/2017 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד לתאריך 17.7.17 בשעה 13:00 למזכירות החוג

מועד ב : 17/08/2017 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד לתאריך 21.8.17 בשעה 13:00 למזכירות החוג

עבודה   גיאופוליטיקה איזורית   פרופ' עוזי רבי   מועד א : תאריך הגשת העבודה כפוף לתאריכי הגשת סמינר בתשע"ז

עבודה   זכרון והיסטוריה- יהודי המזה"ת וצפון אפריקה בתקופה המודרנית   ד"ר מרים נסימוב   מועד א : הגשה עד 6.8.17 בשעה 13:00 למזכירות החוג.

עבודה   חקר רשתות היסטוריות מזרח תיכוניות: חברה, תרבות ופוליטיקה   ד"ר הראל חורב   מועד א : הגשת עבודה עד לתאריך 20.7.17 בשעה 13:00 למזכירות החוג

עבודה   מחקר היסטורי איכותני וכמותני   ד"ר עמוס נדן   מועד א : תאריך ההגשה בכפוף לתאריכי הגשת סמינרים

עבודה   תרגיל בכתיבת עבודות   ד"ר מירה צורף ,פרופ' מירי שפר-מוסנזון ,ד"ר יואב אלון   מועד א : תאריך ההגשה ייקבע ע"י המרצה


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח