מבנה הלימודים

 א.  חטיבת לימודי ליבה:

 

קורסי מבוא המוצעים בשתי הפקולטות

26 ש"ס

קורסים ייחודיים לתלמידי התכנית

14 ש"ס

 ב. חטיבת לימודי מדעי הרוח:

 

שני הקבצים ( 20 ש"ס כל אחד)

 

בתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח בפקולטה למדעי הרוח

40 ש"ס

 ג. חטיבת לימודי אמנויות:

 

שני הקבצים (20 ש"ס כל אחד)

 

בתכנית הרב-תחומית באמנויות בפקולטה לאמנויות

40 ש"ס

סה"כ השעות לתואר

120 ש"ס

 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח