קורסי התכנית לתרבות צרפת

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודי התואר הראשון

שנה א

מסגרת 168

0668140001 - ההיסטוריה של צרפת בראי הקולנוע, הספרות והאמנות (תאריך בחינה)
ד"ר עילי ראונרסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00ווב102
0668140401 - תרגיל לשיעור ההיסטוריה של צרפת בראי הקולנוע, הספרות והאמנות (תאריך בחינה)
ד"ר עילי ראונרסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00ווב102

סמ' ב'

0668140201 - תנועות ספרותיות וזרמים תרבותיים (תאריך בחינה)
ד"ר דורית שילהסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00ווב102
0668140301 - תרגיל לתנועות ספרותיות וזרמים תרבותיים (תאריך בחינה)
ד"ר דורית שילהסמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00ווב102
0668140101 - מושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת (תאריך בחינה)
ד"ר אביב אמיתסמסטר ב'שו"תא'18:00–20:00ווב102

שיעורי שפה לרמה א

מסגרת 555

0668140601 - צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 1 (תאריך בחינה)
מר איב והלסמסטר א'שו"תא'10:00–14:00ווב105
מר איב והלסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00ווב105

השיעור של סמ' ב' נחשב ל-4 ש"ס

0668140701 - צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 2 (תאריך בחינה)
מר איב והלסמסטר ב'שו"תא'10:00–14:00ווב105
מר איב והלסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00ווב105

שיעורי שפה למתקדמים שנה ב' רמה ב'

0668259201 - צרפתית למתקדמים 3 (תאריך בחינה)
ד"ר סילבי עוזיאלסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00ווב101
0668259301 - צרפתית למתקדמים 4 (תאריך בחינה)
גב' ז'אסינט נוריתסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00ווב101

שנה ב

מסגרת 224

שיעורי שפה

0668140801 - צרפתית כתובה ומדוברת 3 (תאריך בחינה)
גב' ז'אסינט נוריתסמסטר א'שו"תד'12:00–16:00ווב101
0668140901 - צרפתית כתובה ומדוברת 4 (תאריך בחינה)
גב' ז'אסינט נוריתסמסטר ב'שו"תד'14:00–16:00ווב105

שיעורי חובה לשנה ב'

0668259401 - יצירות מופת של צרפת הקלאסית (תאריך בחינה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג002
0668253401 - מלך השמש וורסאי: צרפת במאה ה-17 (תאריך בחינה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב102

שיעורי בחירה

סמ' א'

0668253201 - הסיפור הקצר בצרפת הטרום מודרנית (תאריך בחינה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00ווב102
0668259701 - צרפת במאה העשרים: היסטוריה פוליטית ותרבותית א' (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפריןסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00ווב001
0668259901 - עידן הנאורות בצרפת (הסופרים הגדולים של המאה ה-18) (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפריןסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00ווב001
0668259501 - קולות נשיים בספרות הצרפתית המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר דינה חרוביסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00ווב102
0680324201 - תיאוריה צרפתית במאה העשרים א' (תאריך בחינה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג002
0680324001 - הרומן הצרפתי לפני המהפכה הצרפתית (תאריך בחינה)
פרופ' מישל קאהןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן307
0662212101 - הולדת הפילוסופיה של פריז: פוקו, דלז ודרידה (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן326
0851613701 - קולנוע צרפתי חדש (תאריך בחינה)
ד"ר יעל מונקסמסטר א'שיעורג'16:00–20:00מכסיקו209

שיעור בצרפתית

0668253301 - היסטוריה של הגירה בצרפת העכשווית (תאריך בחינה)
ד"ר יאן סקיולדו זורשרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב101
0668253801 - שיח הבחירות בצרפת ובישראל: סוגיית הזהויות הלאומיות (תאריך בחינה)
מר דוד קלזבסקיסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00ווב301

שיעורי בחירה

סמ' ב'

0668253501 - עולמו של רבלה (תאריך בחינה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00ווב102
0668259801 - צרפת במאה העשרים: היסטוריה פוליטית ותרבותית ב' (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפריןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00ווב001
0668253601 - עידן הנאורות בצרפת (הסופרים הגדולים של המאה ה-18) (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפריןסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00ווב001
0680324301 - תיאוריה צרפתית במאה העשרים ב' ** (תאריך בחינה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00דן-דוד212
0680323901 - הרומן הצרפתי במאה ה-19 (תאריך בחינה)
פרופ' מישל קאהןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן306
0662323701 - פחד, זעם, רחמים: תפקיד הרגש במשימת השכנוע (תאריך בחינה)
פרופ' רות עמוסיסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן277

סמינר ב.א החוג להיסטוריה

0621273501 - תרבות הסלונים בצרפת הטרום מודרנית, מאות ה-16 וה-17 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00גילמןא362

תואר שני

מסגרת 620

0621704001 - החלום ההומניסטי ושברו (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00ווב401
0680540101 - זרים בתוכנו: על זהות, כפילות ואחרות ** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00גילמן455

הסמינר הפולמוס מתקיים בצרפתית

0668455001 - הפולמוס בזירה הציבורית : עימותים ואלימות מילולית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רות עמוסיסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00ווב101
0680517401 - הרומן בגוף ראשון: עיוורונו של נרקיסוס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מישל קאהןסמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0668423101 - פורום אד"ר (תאריך הגשת עבודה)
סמסטר א'+ב'סמינרג'18:00–20:00ווב103
0722803001 - זאן ז'אק רוסו: בין חינוך, פילוסופיה ופוליטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' בן עמוס אבנרסמסטר א'+ב'שו"תג'14:00–16:00שרת308
0668253301 - היסטוריה של הגירה בצרפת העכשווית (תאריך בחינה)
ד"ר יאן סקיולדו זורשרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב101

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח