בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 14/05/2017, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 01/10/2017

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה   מבוא למדעי הדתות: אנתרופולוגיה וסוציולוגיה של הדת   ד"ר אהרון אנגלברג   מועד א : יש להגיש את העבודה עד לתאריך 05.03.17 בשעה 12:00.

עבודה   מבוא למדעי הדתות: פילוסופיה ופסיכולוגיה של הדת**   פרופ' רון מרגולין   מועד א : יש להגיש את העבודה עד לתאריך 05.03.17 בשעה 12:00.


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח