תנאי הקבלה

ללימודי התואר השני בחוג לספרות יתקבלו תלמידים שסיימו את לימודיהם לתואר ראשון באוניברסיטת תל-אביב, בחוג לספרות עברית (בעבר), בחוג לתורת הספרות הכללית (בעבר), או בחוג לספרות, בציון 80 ומעלה, וכן תלמידים שסיימו תואר ראשון בספרות בציון 80 ומעלה במוסד אקדמי מוכר אחר.
מועמדים שסיימו תואר ראשון בחוגים אחרים באוניברסיטת תל-אביב, או בכל חוג שאיננו ספרות בכל מוסד אקדמי מוכר אחר בציון 80 ומעלה, יידרשו ללימודי השלמה בהיקף של עד 14 ש"ס כמפורט בסעיף "לימודי השלמה".
וועדת הקבלה החוגית תשקול גם את מועמדותם של מי שממוצע הציונים שלהם לתואר ראשון הוא בין 75-79. קבלה חריגה כזו תחייב עמידה בלימודי השלמה שתקבע הוועדה בממוצע 80 לפחות.

למידע נוסף על תנאי קבלה יש ללחוץ כאן.

 

 

 

 

            
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח