מזכירות החוג

מזכירת החוג – גב' רותי זוסמן

מזכירות החוג:
בניין ווב, חדר 405,
טל': 6409685,
פקס': 6405109

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

קבלת קהל:
בימים א', ג', ד', ה' בשעות 09:00-13:00;
ביום ב' בשעות 09:00-15:00

אתר החוג באינטרנט:
http://humanities.tau.ac.il/linguistics/

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח