תנאי הקבלה

למסלול המחקרי יתקבלו מועמדים שסיימו את לימודיהם באוניברסיטת תל-אביב, שזכאים לתואר "בוגר בפילוסופיה" בציון 80 לפחות, ושציונם בבחינת הבקיאות הנערכת בחוג הוא 80 לפחות.

יתקבלו גם מועמדים שסיימו את לימודיהם באוניברסיטה מוכרת אחרת, שזכאים לתואר "בוגר בפילוסופיה" בציון 80 לפחות.

למסלול העיוני יתקבלו מועמדים שסיימו את לימודיהם באוניברסיטת תל-אביב, שזכאים לתואר "בוגר בפילוסופיה" בציון 80 לפחות ושציונם בבחינת הבקיאות בחוג הוא 70 לפחות.

יתקבלו גם מועמדים שסיימו את לימודיהם באוניברסיטה מוכרת אחרת שזכאים לתואר "בוגר בפילוסופיה" בציון 80 לפחות.

למסלול לימודי השלמה לקראת התואר השני יכולים להתקבל מועמדים בעלי תואר אקדמי שאינם בוגרי החוג לפילוסופיה, בתנאי שיציגו תעודה מוכרת של "בוגר אוניברסיטה" בציון גמר של 75 לפחות. תלמידים אלה יתקבלו במעמד מיוחד לשנת השלמות ויחויבו בלימודי השלמה בהיקף של עד 32 ש"ס (מלימודי התואר הראשון) ובעמידה בבחינת הבקיאות. תנאי המעבר למעמד של תלמיד מן המניין במסלול המחקרי הוא ציון ממוצע של 80 לפחות בלימודי ההשלמה וציון 80 לפחות בבחינת הבקיאות. תנאי המעבר למעמד של תלמיד מן המניין במסלול העיוני הוא ציון ממוצע של 80 לפחות בלימודי ההשלמה וציון 70 לפחות בבחינת הבקיאות. 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח