כללי

החוג להיסטוריה מתמקד בתולדותיה של תרבות המערב באזורי התהוותה ותחומי התפשטותה החל מן העת העתיקה – תולדות יוון ורומא – דרך ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת ועד לשלהי המאה העשרים. הדגש בתכנית הלימודים הוא על ההיסטוריה של אירופה המרכזית והמערבית, אך בעת החדשה מתרחבת היריעה ונלמדות תולדות רוסיה ואירופה המזרחית, ארצות הברית ואמריקה הלטינית. הלימודים בחוג מחולקים לארבע תקופות עיקריות:

1. התקופה הקלאסית (יוון ורומא(
2.
ימי הביניים (המאות החמישית עד החמש-עשרה(
3.
העת החדשה המוקדמת (מן המאה החמש-עשרה ועד המאההשמונה-עשרה(
4.
העת החדישה (המאות התשע-עשרה והעשרים). בלימודי העת החדישה ניתןלהתמחות בתולדותיהן של שלוש זירות: (א) אירופה המזרחית ורוסיה, המרכזית והמערבית; (ב) ארצות הברית; (ג) אמריקה הלטינית.

.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח