בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 14/05/2017, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 01/10/2017

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים   ד"ר מירי רוזמרין   05/02/2017  09:00  05/03/2017  13:00 
בחינה   סרבנות גט - איך יוצאים מזה?   ד"ר עליזה בזק   09/02/2017  09:00  02/03/2017  09:00 
בחינה   פמיניזמים, משפט וחברה בישראל   פרופ' דפנה הקר   12/02/2017  09:00  08/03/2017  09:00 
בחינה   היסטוריה ומגדר בתרבות המערב   ד"ר מיכל שפירא   19/02/2017  13:00  17/03/2017  09:00 
עבודה   גברים וגבריות: הטוב הרע והמכוער**   ד"ר עופר נורדהיימר נור   מועד א : 28/03/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה   סדנת קריאה (וכתיבה) מגדרית   ד"ר שרון גבע   מועד א : 28/03/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה   תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית   ד"ר דקל טל   מועד א : 28/03/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   בין התרבותי למבני: מגדר בחברה הערבית-פלסטינית בישראל   ד"ר תגריד יחיא-יונס   מועד א : 14/05/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   גיוס שותפים לשינוי מגדרי: הפרקטיקה של פיענוח נקודות מבט   ד"ר לרר זאב ,גב' בן אליהו הדס   14/05/2017  09:00     
עבודה סמינריונית   'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם   ד"ר רוני הלפרן   מועד א : 14/05/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   מגדר וטראומה   ד"ר אפי זיו   מועד א : 14/05/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   מיניות, מגדר, ולהטב"יות: נשים, גברים וילדים בהיסטוריה מודרני   ד"ר מיכל שפירא   מועד א : 14/05/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר   ד"ר אפי זיו   09/07/2017  13:00  06/08/2017  09:00 
בחינה   על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות   ד"ר עליזה בזק   16/07/2017  09:00  13/08/2017  09:00 
עבודה   ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות   ד"ר להד כנרת   מועד א : 05/09/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה   חיות בסרט   ד"ר רוני הלפרן   מועד א : 05/09/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה   יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה   ד"ר לרר זאב ,גב' בן אליהו הדס   מועד א : 05/09/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה   לאן נעלמו היוצרות ? ציירות, פסלות ומוזיקאיות בפרספקטיבת מגדר   ד"ר זק אדית   05/09/2017  09:00     
עבודה   קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?**   ד"ר משעלי יעל   מועד א : 05/09/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה   שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי   ד"ר וילמובסקי ענבל   מועד א : 05/09/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה   תיאוריות מתקדמות: רוח ואמנויות   ד"ר מירי רוזמרין   מועד א : 05/09/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה   סדנת מחקר לתואר שני   ד"ר מירי רוזמרין ,פרופ' דפנה הקר   מועד א : 01/10/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה   תיאוריות מתקדמות: משפט וחברה   פרופ' דפנה הקר   01/10/2017  09:00     
עבודה סמינריונית   "משפחות טובות" - דיון במגדר ובמשפחה   ד"ר להד כנרת   מועד א : 01/10/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   ההיסטוריה של פסיכולוגיה, מדעי האדם ומגדר   ד"ר מיכל שפירא   מועד א : 01/10/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   מגדר וחינוך- פדגוגיה פמיניסטית   ד"ר גור זיו חגית   01/10/2017  09:00     
עבודה סמינריונית   פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה- 21   ד"ר השש יאלי   01/10/2017  09:00     
עבודה סמינריונית   תיאוריה קווירית - אז והיום   ד"ר ניר קדם   מועד א : 01/10/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חיים   ד"ר להד כנרת   מועד א : 01/10/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח