תעודת הוראה

 

לבוגרי ולמוסמכי הפקולטה ולתלמידי שנה ב' וג' – יש אפשרות ללמוד לקראת תעודת הוראה
בתחום לימודי התואר הראשון או השני שלכם, בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל-אביב.

לפרטים , ראו מידע באתר בית הספר לחינוך:

http://www.education.tau.ac.il/

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח