מוסדות בית הספר

ראשת בית הספר- פרופ' תמר סוברן

מזכירת בית הספר ומזכירת תלמידי מחקר - ליאת ניסנוב

מועצת בית הספר - כל חברי הסגל מדרגת מרצה ומעלה

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח