הקבץ פסיכולוגיה ופסיכואנליזה בראי מדעי-הרוח

(מסגרת 171)

אחראי: ד"ר גד בן שפר

מטרת ההקבץ היא להציג גישות ומושגים בסיסיים בפסיכולוגיה ופסיכואנליזה (כגון: מושג העצמי, הלא מודע, השלכות הקשר אם-ילד, מיניות וזהות מינית) תוך היכרות עם מקורות ראשוניים משמעותיים, ועל רקע תולדות הפילוסופיה, המחשבה המדעית והייצוגים התרבותיים שלהם. במסגרת ההקבץ יידונו מחד-גיסא סוגיות וגישות שהשפיעו ונקלטו בתחומים השונים של מדעי-הרוח כגון: פילוסופיה, ספרות, לימודי נשים והבדלים בין המינים, ומאידך גיסא הביטוי שקיבלו באותם תחומים.

הקבץ זה כולל סמינריון:

ההשתתפות בסמינריוני החוגים פילוסופיה (0618); ספרות (0680); בלשנות (0627); המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים (0659) - מותנה בסיום שיעורי המבוא המתאימים לתחום הסמינריון, או באישור המרצה (ראו פרטים בתכניות החוגים בידיעון הפקולטה).

 

מבנה ההקבץ:

שיעורי חובה

6 ש"ס

שיעורי ליבה

6 ש"ס

שיעורי בחירה (לאחר השלמת שיעורי החובה):

4 ש"ס

 

16 ש"ס

סמינריון או רפראט*:

4 ש"ס

סה"כ

20 ש"ס


* אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה בהיקף של 2 ש"ס מהיצע ההקבץ.

לקורסים לחצו כאן.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח