מהלך הלימודים


סך כל שעות הלימוד לתואר ראשון בתכנית לתרבות צרפת במסלול זה : 62 ש"ס.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח