קורסי החוג להיסטוריה כללית

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

היסטוריה כללית-תואר ראשון

שיעור ראש החוג (חובה לשנה א')

0621140001 - העשייה ההיסטורית לסוגיה (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף מאלי סמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)

שיעורי חובה לתלמידי שנה א'

0621102501 - תולדות הנצרות מראשיתה ועד קאלוין (תאריך בחינה)
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)
0621116701 - המאה ה-19 הארוכה (תאריך בחינה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)

סדנת חשיבה היסטורית

0621144001 - סדנת חשיבה היסטורית (תאריך בחינה)
פרופ' גדי אלגזיסמסטר א'שו"תג'08:00–12:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0621144002 - סדנת חשיבה היסטורית (תאריך בחינה)
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר א'שו"תב'10:00–14:00דן-דוד209
0621144003 - סדנת חשיבה היסטורית (תאריך בחינה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'שו"תא'12:00–16:00ווב101
0621144004 - סדנת חשיבה היסטורית (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'שו"תה'08:00–12:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

שיעורים (מסגרת 120)

שיעורים מונוגרפיים

סמסטר א'

0621116801 - העולם היווני בתקופה הקלסית (תאריך בחינה)
פרופ' עירד מלכיןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן223 (אולם ברגר)
0621107901 - ארה"ב ממלחמת האזרחים למלחמה הקרה (תאריך בחינה)
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן223 (אולם ברגר)
0672154201 - חוק וסדר בעולם הרומי (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן306
0672153901 - רפואה בעולם העתיק (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00ווב001

סמסטר ב'

0621120601 - מלחמת האזרחים ביוון ורומא (תאריך בחינה)
פרופ' יונתן פרייס סמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
0621122001 - היסטוריה עולמית קטנה, 1800-1300 (תאריך בחינה)
פרופ' גדי אלגזי
ד"ר עודד רבינוביץ
סמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)
0621154201 - תולדות הנצרות 1350 - 2017 (תאריך בחינה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621120701 - להיות מודרנים: חיים, תרבות ופוליטיקה 2017-1750 (תאריך בחינה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621117301 - רפובליקת ויימאר (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן223 (אולם ברגר)
0621117101 - אמריקה הלטינית במאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר אורי פרויססמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)
0626237901 - אזורי מגע: ארה"ב, מרכז אמריקה והקאריבים במאה ה-20 Contact Z (תאריך בחינה)
ד"ר עתליה שרגאיסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00ווב102

"משפטים ורוח"

*השיעור מיועד לתלמידי התכנית "משפטים ורוח" בלבד
0621188901 - תולדות הגוף המודרני (תאריך בחינה)
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן449
** אין לבחור שני שו"תים עם אותו מרצה,
**תנאי ראשון להירשם לסמינר הוא סיום
**סדנה חשיבה היסטורית וארבעה שו"תים

העת העתיקה

שו"תים (מסגרת 121)

0621111001 - חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00רוזנברג103
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00רוזנברג103
0621111002 - חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה (תאריך בחינה)
גב' שרית שטרןסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן362
גב' שרית שטרןסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00גילמן279
0621111101 - חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00גילמן361
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר א'שו"תה'14:00–16:00גילמן361
0621111102 - חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'שו"תב'14:00–18:00גילמן306

סמינרים (מסגרת 122)

0621205801 - מיתוס והיסטוריה: עולמן של האיליאדה והאודיסאה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עירד מלכיןסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן262
פרופ' עירד מלכיןסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמן262
0672251101 - כלכלה ומשפט בעולם העתיק (תאריך בחינה)
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'פרו"סב'16:00–18:00גילמן307
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'פרו"סה'16:00–18:00גילמן307
0672213401 - תרבות ותירבות תחת הקיסרות הרומית - בין הלכה למעשה (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'פרו"סא'12:00–16:00גילמן306
0621206201 - מגדר ומיניות ביוון העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0672322501 - מלחמה ושלום ביוון וברומא (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בנימין איזקסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן317
פרופ' בנימין איזקסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00ווב103

ימי הביניים

שו"תים (מסגרת 121)

0621130101 - חברה, משטר ותרבות בימי הביניים (תאריך בחינה)
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר א'שו"תב'12:00–16:00דן-דוד102
0621130102 - חברה, משטר ותרבות בימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר ב'שו"תא'12:00–16:00גילמן304
0621130103 - חברה, משטר ותרבות בימי הביניים (תאריך בחינה)
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר ב'שו"תב'12:00–16:00גילמן449

סמינרים (מסגרת 122)

0621242101 - חברה, כנסיה ותרבות בקסטיליה במאות ה-12 עד ה-15 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר א'סמינרג'08:00–12:00גילמןא361
0621242201 - חילופי מתנות: היסטוריה ואנתרופולוגיה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדי אלגזיסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמן262

העת החדשה המוקדמת

שו"תים (מסגרת 121)

0621150101 - חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (תאריך בחינה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר א'שו"תב'14:00–16:00גילמן497
פרופ' דוד כ"ץסמסטר א'שו"תה'14:00–16:00גילמן306
0621150103 - חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (תאריך בחינה)
פרופ' תמר הרציגסמסטר ב'שו"תב'12:00–16:00גילמן304

סמינרים (מסגרת 122)

0621271001 - עידן המרות הדת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00גילמןא361
0621701301 - מהו הרעיון בתולדות הרעיונות? (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00גילמןא361
פרופ' דוד כ"ץסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00גילמןא361
0621273301 - מבוא לתרבות הספר בעת החדשה המוקדמת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0621273401 - הרנסנס האיטלקי במאה ה-21 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר הרציגסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמןא362
0621269201 - הרומנטיקה: חולמים ולוחמים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוסף מאלי סמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00רוזנברג209
0621273501 - תרבות הסלונים בצרפת הטרום מודרנית, מאות ה-16 וה-17 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00גילמןא362
0621269301 - מתנגדי השלטון ברוסיה הצארית: מי סלל את הדרך למהפכה? (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן497
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00גילמן497

העת החדשה

שו"תים (מסגרת 121)

המאה ה-19

0621168501 - חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00דן-דוד209
0621168502 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-19 (תאריך בחינה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן307
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן307
0621168503 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן450
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00גילמן450

המאה ה-20

0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00גילמן362
0621169002 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר עפרי אילניסמסטר א'שו"תד'14:00–18:00גילמן262
0621169003 - חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-20 (תאריך בחינה)
פרופ' יגאל חלפיןסמסטר ב'שו"תה'14:00–18:00גילמן307
0621169004 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00גילמן307
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן307
0621169005 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן307
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן307

ארה"ב

0621168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן306
0621168702 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן305
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן305
0621168703 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן306

אמל"ט

0621168801 - חברה, משטר ותרבות באמל"ט (תאריך בחינה)
ד"ר אורי פרויססמסטר א'שו"תה'10:00–14:00גילמן305
0621168802 - חברה, משטר ותרבות באמל"ט (תאריך בחינה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן305
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן305

סמינרים (מסגרת 122)

סמסטר א'

0621328701 - החיים שאחרי: ההגליה וההגירה ברוסיה הצארית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0621327401 - פריס ולונדון: בירות המודרניות 1950-1850 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן449
0621329001 - Aufbruch in die Katastrophe גרמניה ערב מלחמת העולם הראשונה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יואכים וורמבולדסמסטר א'סמינרג'08:00–12:00גילמןא362
0621337701 - מאימפרית עבדים לרפובליקה מתקדמת: ברזיל במאה ה-19 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי פרויססמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמן497
0621324801 - החלום האמריקני מיתוס ומציאות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אייל נווהסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמן304
0621337201 - כלכלה ומודרנה: הגות כלכלית מאז המאה ה-17 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמןא361
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00גילמןא361

סמסטר ב'

0621269301 - מתנגדי השלטון ברוסיה הצארית: מי סלל את הדרך למהפכה? (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן497
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00גילמן497
0621328101 - היסטוריה גלובאלית של מלחמת העולם השנייה: סוגיות היסטוריות ומ (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן361
0621328801 - ייצוג מהפכה ומלחמה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יגאל חלפיןסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן261
0621328901 - מדעי הגזע (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמן262
0621269201 - הרומנטיקה: חולמים ולוחמים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוסף מאלי סמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00רוזנברג209
0621328001 - תולדות המכונה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן304
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00גילמן304
0621331601 - חיים של עניים באמריקה הלטינית במאה ה-20 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמן262

היסטוריה כללית-תואר שני

0621950001 - סדנת כתיבה (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'סדנהג'16:00–18:00גילמןא317
0621950002 - סדנת כתיבה (תאריך בחינה)
פרופ' גדי אלגזיסמסטר ב'סדנהג'14:00–16:00גילמןא317

העת העתיקה

0621205801 - מיתוס והיסטוריה: עולמן של האיליאדה והאודיסאה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עירד מלכיןסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן262
פרופ' עירד מלכיןסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמן262
0672323801 - תפישת "האמת" בכתבי היסטוריונים יוונים ורומים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יונתן פרייס סמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן450
פרופ' יונתן פרייס סמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמןא317
0672328901 - הביוגרפיה הרומית בקונטקסט: ספרות, תעמולה וחנוך (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב

ימי הביניים

0621653101 - מיסטיקה נוצרית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0621653401 - טקסי לידה וטקסי מוות בימי הביניים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמן497

העת החדשה המוקדמת

0621700101 - סמינר מחלקתי בעת החדשה המוקדמת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמן449
0621700201 - סמינר מחלקתי בעת החדשה המוקדמת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן449
0621702001 - ציד המכשפות באירופה בעת החדשה המוקדמת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרג'08:00–12:00גילמן497
0621704001 - החלום ההומניסטי ושברו (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00ווב401
0621703501 - היסטוריה וספרות: קריאה ב"מימזיס" של אריך אוארבך (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוסף מאלי סמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0621704101 - ספרים ומדע בעת החדשה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמןא317
0621704201 - Portugal and Its Empire in the Early Modern Era (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר Paulo de Sousa Pintoסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמן497
** מועדי השעורים של קורס זה: 8,15,22,29 במאי. ו-5,12 ביוני

אירופה בעת החדשה

0621900101 - סמינר מחלקתי העת החדישה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמן449
0621900201 - סמינר מחלקתי העת החדישה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן449
0621970101 - סמינר בינאוניברסיטאי בהיסטוריה של מזרח אירופה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דינה מויאלסמסטר א'+ב'סמינרא'14:00–18:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
*המפגשים יתקיימו בתאריכים הבאים:
*סמסטר א':
*סמסטר ב':
0621853101 - סמינר תלמידי מחקר בהיסטוריה שבעל פה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'+ב'סמינרא'16:00–20:00ווב101
0722804401 - "אוהבים אותך מולדת" חינוך פטריוטי בעת החדשה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בן עמוס אבנרסמסטר א'+ב'סמינרה'12:00–14:00שרת318
0621903401 - קולוניאליזם, אימפריאליזם וגלובליזציה: סוגיות ושיטות מחקר (תאריך בחינה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר א'הדרכה אישיתג'08:00–10:00
0621905401 - תפנית ויזואלית בחקר ההיסטוריה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יגאל חלפיןסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמן304
0621905701 - סוציאליזם עם פנים אנושיות: רוסיה הסובייטית בין סטלין לגורבצ' (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דינה מויאלסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0621905801 - Policing Contemporary Portugal (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גונזלו רוקה גונזלווססמסטר א'סמינרב'16:00–20:00גילמן260
ד"ר גונזלו רוקה גונזלווססמסטר א'סמינרד'18:00–20:00גילמן260
* סמינר מרוכז בין התאריכים 7.11.16 ועד 7.12.16
* ייחשב כסמינר של 2 ש"ס, מתאים גם לתלמידי ב"א מתקדמים
0654400901 - היסטוריה דיגיטלית: מה? למה? איך? (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איימי סינגרסמסטר א'סמינרג'12:00–16:00גילמן261
0659246201 - ביולוגיה וחברה: "גזע, לאום וגזענות במאה ה- 20 וה- 21 בעיקר מ (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סנאית גיסיססמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמן262
0659828001 - מהמכני לדיגיטלי - שינויים טכנולוגיים, מדעיים וחברתיים מהמאה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שאול קציר סמסטר א'סמינרג'10:00–14:00דן-דוד209
0621905601 - סוגיות בהיסטוריה גרמנית מודרנית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0621901801 - "בעיניים מערביות" - קולוניאליזם, תרבות ופוליטיקה, 1950-1750. (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמן449
0621904001 - היסטוריה קווירית וטרנסג'נדרית במאות התשע-עשרה והעשרים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0659281001 - פיזיקה, תעשיה ומדינה במחצית הראשונה של המאה ה- 20 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שאול קציר סמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב

אמריקות

ארצות הברית

0621802601 - שחרור העבדים באמריקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
1035401901 - בעיותיו של גוליבר: סטטוס בינלאומי ודילמות אסטרטגיות אמריקניו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נעם כוכביסמסטר א'סמינרא'17:00–20:00נפתלי421
0626424601 - מלחמת תרבות קרה חוצה גבולות באמריקה The Transnational Cultur (תאריך הגשת עבודה)
Prof. David Sheininסמסטר ב'סמינרב'14:00–17:00דן-דוד209
Prof. David Sheininסמסטר ב'סמינרד'14:00–17:00דן-דוד209
* סמינר של 2 ש"ס, יתקיים בין התאריכים
*8 במאי 2017 ועד 7 ביוני 2017

אמריקה הלטינית

0621850501 - סמינר מחלקתי אמריקה הלטינית א' (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי פרויססמסטר א'סמינרד'16:00–18:00ווב301
0621850601 - סמינר מחלקתי אמריקה הלטינית ב' (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי פרויססמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00ווב101
0621853101 - סמינר תלמידי מחקר בהיסטוריה שבעל פה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'+ב'סמינרא'16:00–20:00ווב101
* פגישה אחת לחודש, לתלמידי מחקר מ"א ודוקטורנטים
*תאריכי מפגשים: 6.11, 4.12, 1.1, 29.1, 19.3, 2.4, 7.5, 4.6
* הקורס נחשב כ-2 ש"ס
0621853201 - ספרדית להיסטוריונים (תאריך הגשת עבודה)
דר' רוזלי סיטמן סמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00ווב105
0621853301 - "המלחמה הקרה" בוערת באמריקה הלטינית, 1990-1945 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'סמינרו'09:00–13:00גילמןא317
0621853401 - טראנס-לטינואמריקה: פואטיקה ופוליטיקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי פרויססמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00

היסטוריה כללית-דוקטורנטים

0645101401 - סמינר דוקטורנטים (תאריך בחינה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר א'סדנהג'16:00–18:00גילמן449
0645101501 - סמינר דוקטורנטים (תאריך בחינה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר ב'סדנהג'16:00–18:00גילמן449

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח