סיום הלימודים וציון הגמר

 חישוב ציון הגמר: 

קורסים ייחודיים

10%

קורסי מאגר (מבואות)

20%

ממוצע קורסי ההקבצים (בשתי הפקולטות) 49%

ממוצע הרפרטים (בשתי הפקולטות) 7% 
ממוצע הסמינריונים (בשתי הפקולטות)   14% 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח