קורסי החוג להיסטוריה של עם ישראל

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

החוג להיסטוריה של עם ישראל

לימודי התואר הראשון

תרגילי חובה בשנה ראשונה (מסגרת 140)

0677105901 - העולם היהודי בעת החדשה (תאריך בחינה)
פרופ' חוי דרייפוססמסטר א'תרגילג'10:00–14:00רוזנברג104
0677105801 - ארון הספרים היהודי: מקורות לחקר תולדות ישראל (תאריך בחינה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'תרגילג'14:00–18:00רוזנברג102

לימודי ליבה

העת העתיקה - (מסגרת 120)

0671107101 - מבוא לארכיאולוגיה קלאסית של א"י בתקופות הקלאסיות (תאריך בחינה)
ד"ר שטיבל גיאסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן220
ד"ר שטיבל גיאסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן220
0677127101 - הלכה וחברה בתקופת המשנה והתלמוד (תאריך בחינה)
ד"ר מוניקנדם יפעתסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00ווב102
0677114001 - עיצובה של לאומיות יהודית ממרד החשמונאים עד חתימת המשנה (תאריך בחינה)
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'תרגילב'12:00–14:00קרטר202 חדר מורים
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00קרטר203 חדר מורים
0690123601 - מגילות מדבר יהודה: התגליות בהקשרן ההיסטורי (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג104
0677127201 - מי הרג את ישו? הפולמוס היהודי-נוצרי בשלהי העת העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר מוניקנדם יפעתסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן306

ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת - (מסגרת 130)

0677106101 - יהודים ונוצרים בימה"ב - א (עד מסעי הצלב 1096) (תאריך בחינה)
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג001
0677106201 - יהודים בעולם הנוצרי של ימה"ב -ב (ממסע הצלב הראשון ועד"המגיפה (תאריך בחינה)
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג001
0677124601 - ההיסטוריה היהודית של היופי בעת החדשה המוקדמת (תאריך בחינה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן281

העת החדשה - (מסגרת 140)

0677127301 - מחבורה לתנועה: החסידות במאה ה-18 (תאריך בחינה)
פרופ' דוד אסףסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00קרטר203 חדר מורים
0677122901 - היהודים באמריקה: היסטוריה, חברה ותרבות, 2017-1654 (תאריך בחינה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן281
0677124501 - בין ישראליות וחרדיות: מתחים וצמתי מפגש (תאריך בחינה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן279
0677126801 - א"ד גורדון ומקומו בתולדות הציונות (תאריך בחינה)
פרופ' שלום רצביסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג106
0677114801 - המאבק להקמת מדינת ישראל, 1947-1939 (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר חזןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00רוזנברג001
1041358101 - יהודים, אנתרופולוגים ומה שביניהם- עודכן ב-20.9.16 (תאריך בחינה)
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר ב'שו"תא'10:00–13:00נפתלי419
0677125901 - חיי יומיום בגטו ורשה (תאריך בחינה)
פרופ' חוי דרייפוססמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן280
0677127001 - שפה וזהות: עברית, לדינו ויידיש בעיתונות היהודית (תאריך בחינה)
ד"ר רונה יונהסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג209
0677111901 - ישראל בעשור השני (תאריך בחינה)
פרופ' אורית רוזיןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן220
0677112001 - אוכל, שתיה, גבר, אישה: הישראלים הראשונים כבני תרבות (תאריך בחינה)
פרופ' אורית רוזיןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן220
0677126901 - ציונות ואימפריה, 1956-1897 (תאריך בחינה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00גילמן282
0677124601 - ההיסטוריה היהודית של היופי בעת החדשה המוקדמת (תאריך בחינה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן281
0677125001 - דוד בן-גוריון: המנהיג והעם (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר חזןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00ווב001
0677125601 - אנטישמיות: האם לשנאה יש היסטוריה משלה? (תאריך בחינה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן282

לימודי התמחות - תרגילים

העת העתיקה - (מסגרת 120)

0677210901 - בין גברים לנשים: הלכה וחוק רומי בתקופת המשנה והתלמוד (תאריך בחינה)
ד"ר מוניקנדם יפעתסמסטר א'תרגילד'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים
0677114001 - עיצובה של לאומיות יהודית ממרד החשמונאים עד חתימת המשנה (תאריך בחינה)
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'תרגילב'12:00–14:00קרטר202 חדר מורים
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00קרטר203 חדר מורים

ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת - (מסגרת 130)

0677211001 - קידוש השם בחברה היהודית של ימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00קרטר202 חדר מורים
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר ב'תרגילה'14:00–16:00רוזנברג106

העת החדשה - (מסגרת 140)

0677211101 - מבוא לתולדות יהודי ארצות האסלאם בעת החדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נח גרברסמסטר א'תרגילא'12:00–16:00רוזנברג002
0677211201 - קהילה, יישוב ומדינה: פרקים בתולדות יהודי תימן 1982-1858 (תאריך בחינה)
ד"ר נח גרברסמסטר א'תרגילד'10:00–14:00ווב102
0677209901 - שנים ראשונות למדינה: היסטוריה והיסטוריוגרפיה (תאריך בחינה)
פרופ' אורית רוזיןסמסטר א'תרגילה'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים
0677115101 - השואה - מושגי מפתח וקווי יסוד (תאריך בחינה)
פרופ' חוי דרייפוססמסטר ב'תרגילא'10:00–14:00רוזנברג106
0677122801 - מדיניות החוץ של ישראל על רקע המלחמה הקרה (תאריך בחינה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר ב'תרגילד'10:00–14:00רוזנברג102
0677113101 - המאבק על ההגמוניה ביישוב ובציונות, 1952-1925 (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר חזןסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00קרטר202 חדר מורים
פרופ' מאיר חזןסמסטר ב'תרגילה'10:00–12:00קרטר202 חדר מורים

סמינרים לתואר ראשון

העת העתיקה - (מסגרת 300)

0671222201 - היסטוריה, מקרא ומה שקרה - מבט היסטורי וארכיאולוגי על הדויטרו (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמן304
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן304
**דרישת קדם: מבוא היסטורי או ארכיאולוגי לתקופת המקרא
0677304801 - יהודים, פגאנים ונוצרים כותבים היסטוריה בתקופה העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יובל רוטמןסמסטר ב'סמינרה'12:00–16:00קרטר203 חדר מורים

ימי הביניים - (מסגרת 300)

0677309901 - שנאת ישראל בנצרות הקתולית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ג'רמי כהןסמסטר א'סמינרג'08:00–12:00קרטר202 חדר מורים
0677308901 - השבתאות: בין שבתי צבי לנתן העזתי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00קרטר202 חדר מורים

העת החדשה - (מסגרת 300)

0677308601 - הפולמוס היהודי נוצרי: ממנדלסון עד בובר (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שלום רצביסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים
0677408101 - בעלות הברית והשואה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יואל זיסנוייןסמסטר א'סמינרד'12:00–16:00קרטר202 חדר מורים

בתיאום עם יד ושם

0677307601 - פוליטיקה יהודית מודרנית: ליברליזם, סוציאליזם, ציונות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00רוזנברג211
0677308801 - מלחמת עשרים וחמש השנים, 1973-1948 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים
**הסמינר פתוח גם לתלמידי תואר שני
0677308701 - השכלה,מיסיון ואימפריאליזם: "יהודי המזרח" במאה ה-19 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נח גרברסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00קרטר202 חדר מורים
**הסמינר פתוח גם לתלמידי תואר שני
0677305701 - אירועי מפתח בישראל הצעירה: היסטוריה וזיכרון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורית רוזיןסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים

מסלול לימודי ישראל

קורסי חובה בשנה א' - מסגרת 180

0677105901 - העולם היהודי בעת החדשה (תאריך בחינה)
פרופ' חוי דרייפוססמסטר א'תרגילג'10:00–14:00רוזנברג104
0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

לתלמידי החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה

במקום הקורס: מבוא למזה"ת בעת החדישה יש לבחור

שני ש"ס נוספים מקורסי הליבה

קורסי ליבה - מסגרת 185

0677124501 - בין ישראליות וחרדיות: מתחים וצמתי מפגש (תאריך בחינה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן279
0677126801 - א"ד גורדון ומקומו בתולדות הציונות (תאריך בחינה)
פרופ' שלום רצביסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג106
0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00גילמן362
0677211201 - קהילה, יישוב ומדינה: פרקים בתולדות יהודי תימן 1982-1858 (תאריך בחינה)
ד"ר נח גרברסמסטר א'תרגילד'10:00–14:00ווב102
0677114801 - המאבק להקמת מדינת ישראל, 1947-1939 (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר חזןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00רוזנברג001
0677209901 - שנים ראשונות למדינה: היסטוריה והיסטוריוגרפיה (תאריך בחינה)
פרופ' אורית רוזיןסמסטר א'תרגילה'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים
0622218101 - תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי (תאריך בחינה)
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00גילמן456
0621169002 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר עפרי אילניסמסטר א'שו"תד'14:00–18:00גילמן262
0622218101 - תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי (תאריך בחינה)
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00גילמן456
0677111901 - ישראל בעשור השני (תאריך בחינה)
פרופ' אורית רוזיןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן220
0677112001 - אוכל, שתיה, גבר, אישה: הישראלים הראשונים כבני תרבות (תאריך בחינה)
פרופ' אורית רוזיןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן220
0677126901 - ציונות ואימפריה, 1956-1897 (תאריך בחינה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00גילמן282
0677122801 - מדיניות החוץ של ישראל על רקע המלחמה הקרה (תאריך בחינה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר ב'תרגילד'10:00–14:00רוזנברג102
0677125001 - דוד בן-גוריון: המנהיג והעם (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר חזןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00ווב001
0621169004 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00גילמן307
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן307
0677113101 - המאבק על ההגמוניה ביישוב ובציונות, 1952-1925 (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר חזןסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00קרטר202 חדר מורים
פרופ' מאיר חזןסמסטר ב'תרגילה'10:00–12:00קרטר202 חדר מורים

סמינרים - מסגרת 330 רפראטים - מסגרת 340

0677307601 - פוליטיקה יהודית מודרנית: ליברליזם, סוציאליזם, ציונות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00רוזנברג211
0677308801 - מלחמת עשרים וחמש השנים, 1973-1948 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים
0677305701 - אירועי מפתח בישראל הצעירה: היסטוריה וזיכרון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורית רוזיןסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים

קורסי בחירה - מסגרת 190

מומלץ להירשם לקורסי הבחירה השונים רק משנה ב'

לקורסי הבחירה ממשפטים וממדעי החברה מומלץ להירשם בשנה ג'

0680100101 - הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות: מבוא היסטורי ** (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל ארבלסמסטר א'+ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן282
0677211101 - מבוא לתולדות יהודי ארצות האסלאם בעת החדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נח גרברסמסטר א'תרגילא'12:00–16:00רוזנברג002
1411572801 - המיעוט הערבי במשפט הישראלי (תאריך בחינה)
עו"ד ג'בארין חסןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00טרובוביץ203
0811220201 - מבוא לתיאטרון היהודי והעברי (תאריך בחינה)
ד"ר ליפשיץ יאירסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00מכסיקו209
0821162001 - מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית (תאריך בחינה)
ד"ר שבי אורליסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
1041260701 - ריבוד ואי שוויון (תאריך בחינה)
פרופ' לוין אפשטיין נחסמסטר א'שו"תג'08:30–11:00נפתלי107
0690340401 - לשונה של השירה העברית החדשה (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן278
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00ווב001
0641500301 - מתחים בתרבות ישראל בראי הספרות והאמנות (תאריך בחינה)
מר אשר אלבוסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0622200101 - מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר און ברקסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן282
1031100201 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' אמל ג'מאלסמסטר א'שיעורב'10:00–13:00נפתלי201
1031100207 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
גב' שובל טליהסמסטר א'תרגילב'13:00–14:00נפתלי110
0622201901 - זכרון והיסטוריה- יהודי המזה"ת וצפון אפריקה בתקופה המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן456
1041358101 - יהודים, אנתרופולוגים ומה שביניהם- עודכן ב-20.9.16 (תאריך בחינה)
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר ב'שו"תא'10:00–13:00נפתלי419
0662209301 - מבית לאומי לבית פרטי: לאומיות ואינדווידואליזם בספרות ילדים ו (תאריך בחינה)
ד"ר חנה לבנתסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן362
0677115101 - השואה - מושגי מפתח וקווי יסוד (תאריך בחינה)
פרופ' חוי דרייפוססמסטר ב'תרגילא'10:00–14:00רוזנברג106
1031100208 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר שומר יעלסמסטר ב'שיעורב'11:00–14:00נפתלי101
1031100211 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
גב' שובל טליהסמסטר ב'תרגילב'14:00–15:00נפתלי204
1031310001 - התנהגות פוליטית בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00נפתלי001
0851659501 - מבוא לקולנוע ישראלי (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף רזסמסטר ב'שיעורב'12:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0691252101 - תכנון מרחבי בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטרסמסטר ב'שו"תב'14:00–16:00יד אבנר 115
1031355201 - המחשבה הפוליטית בציונות (תאריך בחינה)
ד"ר חוברס אילסמסטר ב'שיעורד'09:00–12:00נפתלי205
0662115401 - צדק חברתי ואי/ שוויון בישראל (תאריך בחינה)
גב' יערה בוקסבאוםסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
0680210301 - יצירות מופת בשירה העברית החדשה (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן326
0680327801 - האם א"ב יהושע הוא סופר מזרחי ולמה זה משנה בכלל? (תאריך בחינה)
מר דרור משעניסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן277
1031369901 - "מקום" במחשבה הפוליטית בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר חוברס אילסמסטר ב'שיעורה'12:00–15:00נפתלי505
0677125601 - אנטישמיות: האם לשנאה יש היסטוריה משלה? (תאריך בחינה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן282
1041310201 - חברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' הרצוג חנה
פרופ' לוין אפשטיין נח
פרופ' רבינוביץ דני
פרופ' שנהב יהודה
סמסטר ב'שיעורה'16:00–19:00נפתלי101

לימודי התואר השני

מסגרות 620, 625 - מסלול מחקרי

מסגרות 640, 645 - מסלול עיוני

סמינר חובה בשנה ראשונה בסמסטר א'

0677410001 - מקצועו של ההיסטוריון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ג'רמי כהןסמסטר א'סמינרא'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים

סמסטר א'

0677410401 - תגובות יהודיות לשואה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חוי דרייפוססמסטר א'סמינרא'10:00–14:00קרטר202 חדר מורים
0677410701 - שמירה, הגנה, ביטחון בימי היישוב, 1947-1907 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאיר חזןסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים
0677308601 - הפולמוס היהודי נוצרי: ממנדלסון עד בובר (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שלום רצביסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים
0677406801 - ממשפחה יהודית למשפחה ישראלית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורית רוזיןסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים
0677411101 - חיים וייצמן, בריטניה, הציונות והיישוב, 1948-1904 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים
0677406401 - האישה והחברה בקהילות היהודיות באירופה (גרמניה, צפון צרפת ואנ (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר א'סמינרה'12:00–16:00קרטר202 חדר מורים
0677307601 - פוליטיקה יהודית מודרנית: ליברליזם, סוציאליזם, ציונות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00רוזנברג211

סמסטר ב'

0677407701 - תולדות עם ישראל בעיני אחד ממגורשי ספרד: ספר 'שבט יהודה' (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ג'רמי כהןסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00קרטר202 חדר מורים
0654431101 - מיגדר והיסטוריה של נשים במזה"ת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אהוד טולידאנוסמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן260
** סמינר מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון - באישור יועצת החוג
0677410501 - יהודי מזרח אירופה בעת החדשה: פולמוסים היסטוריוגרפיים בדור הא (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00קרטר202 חדר מורים
0602614801 - אלה הקטנים יהיו גדולים ויהיו עברים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שביט זהרסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמן260
** שימו לב: סמינר של 2 ש"ס בלבד - באישור יועצת החוג
0677410901 - בין יהודים ונוכרים בעת העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יובל רוטמןסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00קרטר202 חדר מורים
0677308801 - מלחמת עשרים וחמש השנים, 1973-1948 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים
0677308701 - השכלה,מיסיון ואימפריאליזם: "יהודי המזרח" במאה ה-19 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נח גרברסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00קרטר202 חדר מורים
0602611801 - נעורים בחברה היהודית והנוצרית באירופה הקדם מודרנית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טלי ברנרסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמןא317

שימו לב: סמינר של 2 ש"ס בלבד - באישור יועצת החוג

0677411001 - חברה במראה: הספרות התלמודית כמקור היסטורי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00קרטר202 חדר מורים
0677409001 - חילון ותלישות בהיסטוריה ובספרות של יהודי מזרח אירופה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דוד אסף
פרופ' אבנר הולצמן
סמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים
0677410801 - ממהפכת הדפוס לנאורות: היסטוריה תרבותית של יהודי אירופה בעת ה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00קרטר202 חדר מורים

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח