Slideshow Image 1 Slideshow Image 2
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2
שני, 17 יוני 2024

אודות

בית הספר לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע מהווה מסגרת ללימודים מתקדמים, מחקר ופעילות אקדמית מגוונת בתחומים השונים של ההגות הפילוסופית. בית הספר מתאם את הפעילויות השונות בתחומים אלה באוניברסיטה, לרבות פעילויות רב-תחומיות. בית הספר משמש מסגרת תומכת לעבודות מחקר לתואר שני ומשמש מסגרת יחידתית רשמית בכל הנוגע ללימודי התואר השלישי. בית הספר מעודד את המחקר הפילוסופי על היבטיו השונים, עוסק בפיתוח תכניות לימוד ומחקר משותפות ורב-תחומיות, מארגן כנסים, ימי עיון, סמינרים אינטגרטיביים, קבוצות עבודה, הוצאה לאור של פרסומים פילוסופיים, וכיו"ב. בית הספר לפילוסופיה מאגד את המסגרות שמתקיימת בהן פעילות פילוסופית קבועה: החוג לפילוסופיה, החוג לפילוסופיה יהודית, המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות, והמסלול לפילוסופיה, דת ותרבות בחוג ללימודי מזרח אסיה. כמו כן מאגד בית הספר אנשי סגל נוספים, שחוקרים ומלמדים פילוסופיה במסגרות שונות מחוץ לפקולטה למדעי הרוח – בפקולטה למדעי החברה, בפקולטה למשפטים, בפקולטה לאמנויות, בביה"ס לחינוך ובחוגים שונים בפקולטות למדעים מדוייקים ומדעי החיים.

 

תנאי קבלה:

לימודי התואר השני מתנהלים במסגרת החוגים השונים. ללימודים לתואר זה יתקבלו תלמידים על פי תנאי הקבלה הנהוגים בכל חוג וחוג, על המעוניינים לפנות ישירות לחוגים.

לימודי התואר השלישי מתנהלים בהתאם לתקנון האוניברסיטאי ללימודי תואר זה ובהתאם להנחיות הועדה היחידתית לתלמידי מחקר של בית הספר.

מוסדות בית הספר

ראש ביה"ס - פרופ' יוסי שוורץ

מזכירת בית הספר - גב' נאוה וינשטוק

הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר לתואר השלישי: פרופ' יוסי שוורץ– יו"ר, פרופ' משה צוקרמן, פרופ' רון מרגולין, פרופ' אלי פרידלנדר, ד"ר נירית קדמון, ד"ר ענת מטר