חשוב לדעת

 1.  משך הלימודים לתואר השני הוא שנתיים.

 2.  קורסי תואר שני – מאגר בחירה פקולטטי :
   תלמידי התואר השני רשאים ללמוד קורסים מחוגים אחרים באישור היועץ האקדמי בחוגם.
   להלן רשימת הקורסים:   http://humanities.tau.ac.il/yedion/13-14/general/yedion121
   הרישום לקורסים אלו מתקיים במזכירות החוגים המצוינים ברשימה. 

 3. מועדי הגשת עבודות סמינריוניות לתואר הראשון והשני בשנה"ל תשע"ד:
  סמסטר א':  יום ג' 13.5.14, י"ג באייר תשע"ד
  סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום ד' 1.10.14, ז' בתשרי תשע"ה

  לא ניתן לחרוג ממועדים אלה.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח