חמישי, 02 פבר' 2023
Home
פרויקטים מחקריים
  • החברה האזרחית במלחמת העצמאות. בשיתוף עם יד יצחק בן-צבי והעמותה לחקר כוח המגן ע"ש ישראל גלילי.
  • מחקרים על חיים וייצמן. בשיתוף עם 'יד חיים ויצמן', מכון ויצמן למדע.
  • 'בין הכרה להיכרות': אינטלקטואלים יהודים יוצאי ברית המועצות במעבר מרוסיה לישראל, המפגש שלהם עם הלאומיות היהודית והחברה הישראלית. הפרויקט מתנהל בראשותו של פרופ' יוסף גורני.
  • פרסום תעודות על יחסי ישראל – פולין, 1967-1945. בשיתוף עם גנזך המדינה ובעריכתם של ד"ר מרקוס זילבר ופרופ' שמעון רודניצקי.
  • פרסום תעודות מדיניות של הסוכנות היהודית, 1947-1945. בשיתוף עם גנזך המדינה.
  • פרסום פרוטוקולים של הוועד הפועל הציוני, 1929-1919.
  • פרסום אגרות בר ברוכוב בעריכת פרופ' מתתיהו מינץ ואגרות אחד העם בעריכת ד"ר שולמית לסקוב.
  • הפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר מערכות ההעפלה ע"ש שאול אביגור, בראשותה של פרופ' אניטה שפירא.
  • 'כתבים לתולדות חיבת ציון ויישוב ארץ ישראל' בעריכת שולמית לסקוב (נערכו לראשונה בידי אלתר דרויאנוב).