שלישי, 18 יוני 2024
Home גופי המכון
גופי המכון
 
ראש המכון
פרופ' מוטי גולני

ועדה אקדמית
פרופ' ליאו קורי, פרופ' אניטה שפירא, פרופ' דן לאור, פרופ' בילי מלמן, פרופ' ירון צור, פרופ' שלום רצבי, ד"ר אורי כהן, פרופ' מאיר חזן.

מערכת "ישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל – היסטוריה, תרבות, חברה"
עורכת  – ד"ר רונה יונה 
מערכת – ד"ר אבי בראלי, פרופ' נורית גרץ, ד"ר אבנר הורוביץ, פרופ' דוד טל, פרופ' חנה נוה, פרופ' שלום רצבי.

מערכת כתב העת The Journal of Israeli History
עורכים –  פרופ' אניטה שפירא, פרופ' דרק פנסלר (אוניברסיטת הרווארד).
עורכת משנה – ד"ר נמרוד לין.
מערכת – פרופ' דן לאור, פרופ' מנחם מאוטנר, פרופ' יוסף מאלי, פרופ' אשר ססר, פרופ' שלום רצבי.

רכזת המכון
זהר וכטל.

המכון לחקר הציונות ע"ש חיים וייצמן נוסד ביוזמת פרופ' גבי כהן, בשיתוף עם ההסתדרות הציונית,
ב-7 בנובמבר 1962.
ראשי המכון בעבר
פרופ' גבי כהן, פרופ' דניאל קארפי, פרופ' מתתיהו מינץ, פרופ' יוסף גורני, פרופ' רון צוויג, פרופ' שלום רצבי, פרופ' אניטה שפירא, פרופ' מאיר חזן.

חברי הוועדה האקדמית של המכון בעבר
פרופ' אלכס ביין, ד"ר גדליה יוגב, פרופ' פאול אלסברג, ד"ר מיכאל היימן, פרופ' יהודה ניני,
פרופ' דינה פורת, פרופ' אברהם שפירא, פרופ' יעקב שביט, פרופ' יצחק גרינברג.