שבת, 18 מאי 2024
Home פרסומים
פרסומים

אורי כהן ומאיר חזן (עורכים), ויצמן מנהיג הציונות, מרכז זלמן שזר, ירושלים, 2016.

איתמר רדאי, בין שתי ערים: הערבים הפלסטינים בירושלים וביפו, 1948-1947, מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה, תל-אביב, 2015.

אורי כהן, אקדמיה בתל-אביב: צמיחתה של אוניברסיטה, מאגנס, ירושלים, 2014.

נורית כהן-לוינובסקי, פליטים יהודים במלחמת העצמאות, עם עובד, תל-אביב, 2014 (בשיתוף עם מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב).

מרדכי בר-און ומאיר חזן (עורכים), פוליטיקה במלחמה: קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות, יד יצחק בן-צבי, ירושלים, 2014, כרך ג (בשיתוף עם יד יצחק בן-צבי והמרכז לחקר כוח המגן ע"ש ישראל גלילי).

 
רפי מן, המנהיג והתקשורת: דוד בן-גוריון והמאבק על המרחב הציבורי, 1963-1948, עם עובד, תל-אביב, 2012 (בשיתוף עם המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית ע"ש אנדראה וצ'רלס ברונפמן).
 
 
מוטי גולני, הנציב האחרון: הגנרל סר אלן גורדון קאנינגהם, עם עובד, תל-אביב, 2011 (בשיתוף עם מוסד הרצל באוניברסיטת חיפה).

מרקוס זילבר ושמעון רודניצקי (עורכים), תעודות ליחסי ישראל – פולין, 1967-1945, גנזך המדינה, ירושלים, 2010 (בשיתוף עם גנזך המדינה).
 
שרון גבע, אל האחות הלא ידועה: גיבורות השואה בחברה הישראלית, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 2010.

מרדכי בר-און ומאיר חזן (עורכים),אזרחים במלחמה: קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות, יד יצחק בן-צבי, ירושלים, 2010, כרך ב (בשיתוף עם יד יצחק בן-צבי והמרכז לחקר כוח המגן ע"ש ישראל גלילי).

רות קמחי, ציונות בצל הפירמידות: התנועה הציונית במצרים, עם עובד, תל-אביב, 2009 (בשיתוף עם מוסד הרצל באוניברסיטת חיפה והמכון לחקר ישראל והציונות בקריית שדה-בוקר).

אליעזר בן-רפאל, אבי בראלי, מאיר חזן, עופר שיף (עורכים), היהודים בהווה: כינוס ופיזור, בהוקרה ליוסף גורני, יד יצחק בן-צבי, ירושלים, 2009 (בשיתוף עם יד יצחק בן-צבי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המכללה האקדמית בית ברל, יד טבנקין, יד יערי).

Mark Raider (ed.), Nahum Goldmann: Statesman without a State, Suny, Albany, 2009.

מאיר חזן, מתינות: הגישה המתונה בהפועל הצעיר ובמפא"י, 1945-1905, עם עובד, תל-אביב, 2009.

אורית רוזין, חובת האהבה הקשה: יחיד וקולקטיב בישראל בשנות החמישים, עם עובד, תל-אביב, 2008.

פולה קבלו, שורת המתנדבים: קורותיו של ארגון אזרחים, עם עובד, תל-אביב, 2007.

מרדכי בר-און ומאיר חזן (עורכים), עם במלחמה: קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות, יד יצחק בן-צבי, ירושלים, 2006, כרך א (בשיתוף עם יד יצחק בן-צבי והמרכז לחקר כוח המגן ע"ש גלילי).

אורי כהן, אליעזר בן-רפאל, אבי בראלי ואפרים יער (עורכים), ישראל והמודרניות: למשה ליסק ביובלו, יד יצחק בן-צבי, ירושלים וקריית שדה-בוקר, 2006 (בשיתוף עם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, האוניברסיטה העברית בירושלים ויד יצחק בן-צבי).

שולמית לסקוב, חיי אחד העם: פסיפס מתוך כתביו וכתבים אחרים, הספריה הציונית, ירושלים, 2006 (בשיתוף עם הספריה הציונית).

אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני (עורכים), הישג היסטורי בתמורותיו: ההתיישבות הקיבוצית והמושבית, 1990-1910, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע, 2006 (בשיתוף עם מכון בן-גוריון לחקר ישראל, יד טבנקין ויד יערי).

אורי כהן, ההר והגבעה: האוניברסיטה העברית בירושלים בתקופת טרום העצמאות וראשית המדינה, עם עובד, תל-אביב, 2006.

הגר הלל, "ישראל" בקהיר: עיתון ציוני במצרים הלאומית, 1939-1920, עם עובד, תל-אביב, 2004.

יצחק גרינברג, אנטומיה של משבר ידוע מראש: קריסת חברת העובדים בשנות השמונים, עם עובד, תל-אביב, 2004.

שלמה שאלתיאל, מארץ הולדת למולדת: עלייה והעפלה מבולגריה ודרכה בשנים 1949-1939, עם עובד, תל-אביב, 2004.

איריס מילנר, קרעי עבר: ביוגרפיה, זהות וזיכרון בסיפורת הדור השני, עם עובד, תל-אביב, 2003.

שלום רצבי, בין גורל לייעוד: השיח התיאולוגי היהודי בארצות הברית, עם עובד, תל-אביב, 2003 (בשיתוף עם המרכז למורשת בן-גוריון).

משה הלוי (עורך), הפרוטוקולים של הוועד-הפועל הציוני 1929-1919, כרך ג, ספטמבר 1921 – יוני 1923, הספריה הציונית, ירושלים, 2003.

עופר שיף, יהודים משתלבים: אוניברסליזם רפורמי אמריקני מול ציונות, אנטישמיות ושואה,  עם עובד, תל-אביב, 2001 (בשיתוף עם המרכז למורשת בן-גוריון והמכון לחקר השואה באוניברסיטת בר-אילן).

ירון צור, קהילה קרועה: יהודי מרוקו והלאומיות, 1954-1943, עם עובד, תל-אביב, 2001 (בשיתוף עם המכון לחקר התפוצות).

שבתי אונגר, פועלי-ציון בקיסרות האוסטרית, 1914-1904, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, קריית שדה-בוקר, 2001 (בשיתוף עם המרכז למורשת בן-גוריון).

שולמית לסקוב, אחד העם: מכתבים בענייני ארץ ישראל, 1926-1891, יד יצחק בן-צבי, ירושלים, 2000.

יגאל עילם, יהדות כסטטוס קוו: פולמוס מיהו יהודי, 1958 כהארה על יחסי דתיים וחילוניים במדינת ישראל, עם עובד, תל-אביב, 2000 (בשיתוף עם המרכז למורשת בן-גוריון).

יוסף גורני, אבי בראלי ויצחק גרינברג, (עורכים), מחברת עבודה לארגון עובדים: לקט מאמרים על הסתדרות העובדים בימי היישוב והמדינה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, קריית שדה-בוקר 2000 (בשיתוף עם המרכז למורשת בן-גוריון).

פנחס גינוסר ואבי בראלי, ציונות: פולמוס בן זמננו, גישות מחקריות ואידאולוגיות,עיונים בתקומת ישראל, סדרת נושא, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, קריית שדה-בוקר, 2000 (בשיתוף עם המרכז למורשת בן-גוריון).

יאיר אורון, כולנו יהודים גרמנים: רדיקלים יהודים בצרפת בשנות השישים והשבעים, עם עובד, תל-אביב, 1999 (בשיתוף עם המרכז למורשת בן-גוריון).

יוסף גורני, בין אושוויץ לירושלים, עם עובד, תל-אביב, 1998 (בשיתוף עם המרכז למורשת בן- גוריון).

חנה ויינר, נוער תוסס בעדה שאננה: תנועות הנוער הציוניות ו"החלוץ" בגרמניה, תל-אביב, 1996 (בשיתוף עם יד טבנקין).

יהודה רימר, פרץ נפתלי: סוציאלדמוקרט בשני עולמות, הספריה הציונית, ירושלים, 1996.

אברהם שפירא, אור החיים ב"יום קטנות": משנת א"ד גורדון ומקורותיה בקבלה ובחסידות, עם עובד, תל-אביב, 1996.

יהושע פרוינדליך (עורך), תעודות מדיניות של הסוכנות היהודית, הספריה הציונית, ירושלים, כרך א, מאי 1945-דצמבר 1946, 1996; כרך ב, ינואר-נובמבר 1947, בעריכת ננה שגיא, 1998.

מתתיהו מינץ, חבלי נעורים: התנועה השומרית, 1921-1911, הספריה הציונית, ירושלים, 1995.

משה סנה, כתבים, עם עובד, תל-אביב, כרך א  – 1939-1928, עורך: עמנואל מלצר, 1995; כרך ב - 1947-1940, עורך: אלי שאלתיאל, 1997; כרך ג  – 1954-1948, עורכת: ברכה אשל, 1999.

בינה גארנצארסקה-דרורי, בחיפושי דרך: פועלי ציון שמאל בפולין עד מלחמת העולם השנייה, מפעלים אוניברסיטאיים, תל-אביב, 1995.

יהושע פרוינדליך, מחורבן לתקומה: המדיניות הציונית מתום מלחמת העולם השנייה ועד הקמת מדינת ישראל, מפעלים אוניברסיטאיים, תל-אביב, 1994.

יוסף מגן, פולמוס שנשכח: מי צריך פועלים יהודים בארץ ישראל? משה לייב ליליינבלום מול ראשוני "פועלי ציון" בצומת המאות, עמודות, תל-אביב, 1994.

יהודה אילוני, ציונות בגרמניה מראשיתה עד שנת 1914, מפעלים אוניברסיטאיים, תל-אביב, 1991.

יגאל דרורי, בין ימין לשמאל: "החוגים האזרחיים" בשנות העשרים, מפעלים אוניברסיטאיים, תל-אביב, 1990.

מתתיהו מינץ (עורך), אגרות בר ברוכוב, 1917-1897, עם עובד, תל-אביב, 1989.

יהויקים דורון, הגותו הציונית של נתן בירנבאום, הספריה הציונית, ירושלים, 1988.

מתתיהו מינץ, זמנים חדשים – זמירות חדשות: בר ברוכוב, 1917-1914, עם עובד, תל-אביב, 1988.

יצחק גרינברג, מחברת עובדים למשק עובדים: התפתחות רעיון חברת העובדים בשנים 1929-1920,
פפירוס, תל-אביב, 1987.

מאיר בוכסווילר, דניאל נדב ודניאל קארפי (עורכים), "הדים", מפתח לשנים 1967-1934, מפעל הביבליוגרפיה הקיבוצית, תל-אביב, 1986 (בשיתוף עם יד טבנקין).

שולמית לסקוב, קול קורא: חייו וזמנו של יוסף ויתקין, פפירוס, תל-אביב, 1986.

דינה פורת, הנהגה במלכוד: הישוב נוכח השואה, 1945-1942, עם עובד, תל-אביב, 1986.

משה שרף, האבוקה הודלקה ברומניה, הספריה הציונית, ירושלים, 1986.

מתתיהו מינץ, חוגרים ומפתחים: לתולדותיה של חבורת "דרור" ברוסיה, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 1983 (בשיתוף עם "יד טבנקין").

יוסף גורני, הקשר הדו-משמעי: תנועת הלייבור הבריטית ויחסה אל הציונות בין השנים 1947-1917, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 1982.

שולמית לסקוב (מהדירה ועורכת), כתבים לתולדות חיבת ציון וישוב ארץ-ישראל, ליקט וערך לראשונה אלטר דרויאנוב, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 1993-1982, כרכים א-ז.

חיים חיסין, מסע בארץ המובטחת, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 1982.

יהודה ניני, תימן וציון: יהודי תימן בשנים 1914-1890, מחקר פוליטי וסוציולוגי של עליתם לארץ-ישראל, הספריה הציונית, ירושלים, 1982.

אניטה שפירא (עורכת), סוגיות בתולדות הציונות והיישוב, סדרת חוברות, עם עובד, תל-אביב:

חוברת מספר 1: הבילויים, 1981.

חוברת מספר 2: הציונות והציונות הדתית, 1982.

חוברת מספר 3: בעקבות ספרו של ברנרד וסרשטיין, 'בריטניה ויהודי אירופה, 1948-1934', 1983.

חוברת מספר 4: בעקבות ספרה של אניטה שפירא, 'ברל', 1984.

שמואל טולקובסקי, יומן ציוני מדיני: לונדון, 1919-1915, לקראת הצהרת בלפור ובעקבותיה, הספריה הציונית, ירושלים, 1981.

אלקנה מרגלית, השומר הצעיר: מעדת נעורים למארכסיזם מהפכני, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 1981.

שמעון רשף, מקורותיה ותולדותיה של תנועה חינוכית: זרם העובדים בחינוך בארץ-ישראל, 1939-1919, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 1981.

דוד שערי, גירוש קפריסין 1949-1946: ההעפלה, המחנות וחברת המעפילים, הספריה הציונית, ירושלים, 1981.

אניטה שפירא, ברל: ביוגראפיה, עם עובד, תל-אביב, 1980, כרכים א-ב.

שולמית לסקוב, הביל"ויים, הספריה הציונית, ירושלים, 1979.

מרים גטר, חיים ארלוזורוב: ביוגרפיה פוליטית, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 1978.

מרדכי אליאב, דוד וולפסון: האיש וזמנו, התנועה הציונית בשנים 1914-1905, הספריה הציונית, ירושלים, 1977.

יוסף גורני וגדליה יוגב (עורכים), מדינאי בעתות משבר: דרכו של חיים וייצמן בתנועה הציונית, 1948-1900, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 1977.

מתתיהו מינץ, בר ברוכוב: המעגל הראשון 1906-1900, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 1977.

אניטה שפירא, המאבק הנכזב: עבודה עברית, 1939-1929, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 1977.

אביתר פריזל, המדיניות הציונית לאחר הצהרת באלפור, 1922-1917, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 1977.

אביתר פריזל, התנועה הציונית בארצות-הברית בשנים 1914-1897, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 1976.

יוסף גורני, שותפות ומאבק: חיים וייצמן ותנועת הפועלים בארץ-ישראל, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 1976.

גבריאל כהן, הקאבינט הבריטי ושאלת ארץ-ישראל, אפריל-יולי 1943, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 1976.

גדליה יוגב ויהושע פרוינדליך (עורכים), הפרוטוקולים של הועד הפועל הציוני, 1929-1919, כרך א – פברואר 1919-ינואר 1920, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 1975; כרך ב – 1921-1920, הספריה הציונית, ירושלים, 1984.

מאיר בוכסווילר ודניאל קארפי (עורכים), "ניב הקבוצה", מפתח לשנים 1967-1929, הפרוייקט הביביליוגרפי של הקיבוץ, תל-אביב, 1975 (בשיתוף עם יד טבנקין).

Gedalia Yogev and Daniel Carpi (eds.), Zionism, Massada, Tel-Aviv, 1975.

אלחנן אורן, חיבת ציון בבריטניה, 1898-1878, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 1974.

מרדכי אליאב, הישוב היהודי בארץ-ישראל בראי המדיניות הגרמנית, 1914-1842, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 1973, כרכים א-ב.

נורית גוברין, "שי של ספרות": מוסף ספרותי לשבועון "חדשות מהארץ", תרע"ח-תרע"ט,  מהדורת צילום, עקד, תל-אביב, 1973.

יוסף גורני, אחדות העבודה, 1930-1919: היסודות הרעיוניים והשיטה המדינית, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 1973.

ע' ז'בוטינסקי, א"פ אלסברג, י' בנארי, ד' קארפי (עורכים), אגרות זאב ז'בוטינסקי: רשימה ומפתח (1924-1901), תל-אביב, 1972 (בשיתוף עם מכון ז'בוטינסקי).

מרדכי אליאב, אהבת ציון ואנשי הו"ד: יהודי גרמניה וישוב ארץ-ישראל במאה הי"ט, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 1971.

א"ר מלאכי, פרקים בתולדות הישוב הישן, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 1971.

מאיר בוכסווילר ודניאל קארפי (עורכים), "מבפנים", מפתח לשנים 1967-1923, הפרוייקט הביביליוגרפי של הקיבוץ, הקיבוץ מאוחד, תל-אביב, 1971.

Heymann, Michael (ed.), The Minutes of the Zionist General Council: The Uganda Controversy, Israel Universities Press, Jerusalem, 1970, 1977, Vol. A-B

גליה, ירדני-אגמון, העתונות העברית בארץ-ישראל, 1904-1863, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 1969.

אלכס ביין ווולטר פרויס (עורכים), פראנץ אופנהיימר: מאה שנה להולדתו, ראובן מס, ירושלים, 1966.

Michael Heymann (ed.), Indexes to the Minutes of the First, Second, Third, Fourth, Fifth and Sixth Zionist Congresses, 6 volumes (German), Compilers: Manfred Winkler and Moshe Schaerf, Reuven Mass, 1966, 1967, 1969, 1977, 1979.

מיכאל היימן, התנועה הציונית והתכנית ליישובה של מסופוטמיה (ארם-נהריים) אחרי הרצל, ראובן מס, ירושלים, 1966.