שבת, 24 פבר' 2024
Home כתבי עת "ישראל"
ישראל, חוברת 11, אביב תשס"ז, 2007, עורך: מאיר חזן
 

מאמרים

ניר קידר מבט חדש על הקמת מערכת המשפט הישראלית

אייל כתבן ונדב דוידוביץ' בריאות, פוליטיקה ופרופסיונליזם: הבדיקה הרפואית
                         למועמדים לעלייה לארץ ישראל, 1928-1925

ענת הלמן ויעל רשף 'קול העיר העברית לתושביה': מודעות עירוניות בתל-אביב  המנדטורית   

בת-שבע מרגלית שטרן 'אמהות בחזית': המאבק למען 'תוצרת הארץ' והעימות
                         בין אינטרסים מגדריים לאינטרסים לאומיים 

לילך רוזנברג-פרידמן זהויות בקונפליקט בין שואה לתקומה: המקרה של שליחוֹת
                      לריכוזי שארית הפליטה באירופה

זהר שגב בעל המאה ובעל הדעה: המאבק על כספי המגביות הציוניות
          בארצות הברית בשנות השלושים והארבעים

 

ביקורת

שמואל אלמוג מיהו היסטוריון ציוני? (על 'זמן עבר: ההיסטוריוגרפיה הציונית ועיצוב הזיכרון הלאומי'
              מאת יצחק קונפורטי)

רחל רוז'נסקי 'אופק חדש וארץ חדשה' (על 'מה שחייבים לשכוח: יידיש ביישוב החדש' מאת יעל חבר)

בני מוריס איך העוינות נעלמה (על 'מכל ממלכות הגויים: יחסי ישראל ובריטניה הגדולה
          בעשור הראשון לאחר תום תקופת המנדט 1958-1948' מאת מרדכי בר-און)

 

רשימת משתתפים

אנגלית: תוכן העניינים ותקצירים

 
לאה ניקל