שבת, 24 פבר' 2024
Home כתבי עת "ישראל"
ישראל, חוברת 14, סתיו תשס"ט, 2008, עורך: מאיר חזן
 

עורך אורח: רז יוסף

חוברת מיוחדת: היסטוריה וזיכרון בקולנוע הישראלי

מאמרים

רז יוסף הקדמה – ראיות ויזואליות: היסטוריה וזיכרון בקולנוע הישראלי

נורית גרץ וגל חרמוני 'לפרק להיסטוריה את הצורה': טראומה וחתרנות בקדמה ועטאש

סנדרה מאירי 'לסיבת הדבר זנב חבר': זיכרון, טראומה ואתיקה בסרטיו העלילתיים של                ג'אד נאמן 

רעיה מורג קול, דימוי וזיכרון הטרור: הקולנוע הישראלי העלילתי בתקופת האינתיפאדה              השנייה

ענת זנגר על המאורע והתמונה: בין תצלומי לזיכרונות ממשפט אייכמן של דוד פרלוב

ג'אד נאמן הפצע מתנת המלחמה: מכוות זיכרון בגוף הלוחם

מירב אלוש-לברון הזיכרון המזרחי והדומיננטה הציונית: קולות מן השוליים בקולנוע                           תיעודי עכשווי

ניצן בן-שאול מתחים בין עדתיות ללאום וביטויים בייצוג המרחב בקולנוע הישראלי

 ביקורת

בת-שבע מרגלית-שטרן 'כחרב ביד המתנגדים': המאבק להכללת נשים במרחב                              הציבורי בארץ ישראל (על 'שלבת ירוקה: חנה מיזל – מפעל חיים'                        מאת אסתר כרמל-חכים ו'אתגר המיגדר: נשים בעליות                                   הראשונות' מאת מרגלית שילה)

חיים פיירברג 'טעם ערגה מלוחה': תרבות לבנטינית של עיר עברית ראשונה                       (על 'אור וים הקיפוה: תרבות תל אביבית בתקופת המנדט' מאת ענת                   הלמן)

מתתיהו מינץ בראי עקום: יחסי בן גוריון-סנה בשנות מלחמת העולם השנייה וסמוך                     לאחריה, 1946-1940 (על 'קנאת דוד: איש ריב' מאת שבתי טבת). 

מרדכי בר-און מלחמת העצמאות ללא משוא פנים (On 1948: The First Arab-
               Israeli War by Benny Morris)                                                   

דני פילק  צמיחתה של מפלגה עממית (על 'הצעד הראשון לכס השלטון תנועת החרות              1955-1949' מאת יחיעם ויץ)

 

רשימת משתתפים

 

אנגלית: תוכן העניינים ותקצירים

 

 
מתוך ואלס עם באשיר (ארי פולמן, 2008), באדיבות טרנספקס הפקות, מרק רוזנבאום