שבת, 24 פבר' 2024
Home כתבי עת "ישראל"
ישראל, חוברת 24, סתיו תשע"ז, 2016, עורכת: רונה יונה
 
Israel 24
עורך אורח: מוטי גולני 
 
חוברת מיוחדת: ימי המנדט - בריטים, יהודים וערבים 
 
מוטי גולני  הקדמה
 
מאמרים
  
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ביקורת