קבוצת מחקר "זהות"

פרופ' יואב אריאל (אמריטוס)
פילוסופיה סינית
 
פרופ' שלמה בידרמן (אמריטוס)
פילוסופיה הודית
 
ד"ר מיקה לוי יממורי
השפה היפנית
 
פרופ' גליה פת-שמיר
פילוסופיה סינית, ניאוקונפוציאניזם
 
פרופ' יעקב רז (אמריטוס)
התרבות היפנית
 
ד"ר רועי צהר
מסורות פילוסופיות ופואטיות בודהיסטיות וברהמיניות בהודו
 
פרופ' ג'אנג פינג
דיאלוג בין מסורות סיניות ויהודיות