קבוצת מחקר "טבע"

ד"ר אסף גולדשמידט
ההיסטוריה של הרפואה בסין
 
ד"ר אירית אורבוך
דתות יפן
 
ד"ר אהוד הלפרין
דתות הודו
 
פרופ' אנדרו פלאקס
ספרות סינית ויפנית קלאסית
 
ד"ר אורי סלע
היסטוריה סינית
 
ד"ר ליאורה צרפתי
דת, חברה, תרבות ומדיה ביפו ובקוריאה העכשויות