פירוט הקורסים

קורסי התוכנית ללימודי תרבות ערבית-יהודית.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודי תרבות ערבית-יהודית בתכנית הבין-אוניברסיטאית

רשימת הקורסים מאוניברסיטת בן-גוריון מופיעה תחת "מבנה לימוד

לימודי ליבה (מסגרת 120)

0680327501 - בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות (תאריך בחינה)
ד"ר אלמוג בהרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן456
0680280101 - מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית (תאריך בחינה)
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
0631200501 - מבוא לערבית יהודית (תאריך בחינה)
ד"ר אבי טלסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג106
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** דרישת קדם: קורס "יסודות הדקדוק"
0680111601 - יצירות מופת בשירה העברית בימי הביניים (תאריך בחינה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן282
0677127901 - יהודי ארצות האסלאם: בצל הסהר ובכבלי המודרנה (תאריך בחינה)
ד"ר נח גרברסמסטר ב'שיעורד'10:00–14:00רוזנברג106
0680212701 - על הזהות הפלסטינית בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר מנאר מח'ולסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן279

שיעורי בחירה (מסגרת 136)

0680317401 - יין, חשק, ובדיחות רציניות (תאריך בחינה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן260
ד"ר אריאל זינדרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן307
0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן279
0680701101 - סדנת יצירה ותרגום בין ערבית לעברית (תאריך בחינה)
ד"ר אלמוג בהר
ד"ר זהייה קונדוס
סמסטר א'סדנהב'14:00–16:00דן-דוד211
** הקורס אינו מחייב ידע מוקדם בערבית
0680120301 - מבוא לספרות העממית (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן278
0680111201 - מבוא לתורת הספרות (תאריך בחינה)
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן326
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן326
0680318001 - כותבות ישראליות מזרחיות (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן304
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן304
0680830801 - "התרבות האחרת": פרקים לתולדות ספרות היידיש (תאריך בחינה)
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן278
** הקורס אינו מחייב ידיעת השפה היידיש
0680730401 - תולדות תרגומי המקרא: מבוא היסטורי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן278
0680212301 - הדרשה - בין רטוריקה לספרות עממית (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן326
0618101601 - מבוא לפילוסופיה של הדת (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
0671104301 - מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב (תאריך בחינה)
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן281
0671248501 - ארכיאולוגיה של מפגשים קולוניאלים (תאריך בחינה)
ד"ר עדו קוךסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן220
0687247301 - בודהיזם באסיה חלק א':הבודהיזם בהודו (תאריך בחינה)
ד"ר רועי צהרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0687249401 - מחברת כפיפים למעצמה עולה : להבנת המחשבה הלאומית והפוליטית בה (תאריך בחינה)
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן279
0622910201 - מבוא ללימודי אפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן282
0677113401 - עולמות יהודים בין כורש למוחמד (תאריך בחינה)
פרופ' יובל רוטמןסמסטר א'שו"תה'10:00–14:00רוזנברג209
0821133101 - מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית (תאריך בחינה)
ד"ר אריה קפיטיקיןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0821134101 - מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארת (תאריך בחינה)
ד"ר אריה קפיטיקיןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0631222001 - קווים מאפיינים בספרות הקלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן282
0631113001 - מושגי יסוד באסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן282
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן282
0631200101 - טיפוסי שוליים בספרות הערבית הקלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00רוזנברג205
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00רוזנברג205
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** דרישת קדם: הקורסים יסודות הדקדוק,
** קווים מאפיינים בספרות הקלאסית והתרגיל הנלווה
0631115001 - ערבית שימושית** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'שו"תג'16:00–20:00רוזנברג105
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
0631224201 - הסיפורת הערבית המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר א'שו"תג'16:00–18:00גילמן281
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** דרישת קדם: לימוד הקורס יסודות הדקדוק
0631331001 - שירה ערבית קלאסית (תאריך בחינה)
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00ווב103
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** דרישת קדם: הקורסים יסודות הדקדוק, מבוא בתחום הספרות
** הקלאסית, וקווים מאפיינים בספרות הקלאסית
0631332001 - ז'אנרים ספרותיים קלאסיים (תאריך בחינה)
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00רוזנברג001
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** דרישת קדם: הקורסים יסודות הדקדוק, מבוא בתחום הספרות
** הקלאסית, וקווים מאפיינים בספרות הקלאסית והתרגיל הנלווה
0631222201 - תרגיל בקווים מאפיינים בספרות הקלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00גילמן277
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** דרישת קדם: לימוד הקורס קווים מאפיינים בספרות הקלאסית
0631246801 - מבוא לפילוסופיה אסלאמית (תאריך בחינה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן277
** דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם
0631115002 - ערבית שימושית** (תאריך בחינה)
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר ב'שו"תא'16:00–20:00רוזנברג105
** לתלמידים ששפת אמם ערבית
0631114001 - מבוא לספרות ערבית מודרנית (תאריך בחינה)
גב' שיבי מייסוןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג002
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** דרישת קדם: לימוד הקורס יסודות הדקדוק
0631242301 - סוגת "אלפרג' בעד אלשדה". (תאריך בחינה)
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן306
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** דרישת קדם: הקורס יסודות הדקדוק
0631224001 - יסודות השירה הערבית המודרנית (תאריך בחינה)
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן281
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** דרישת קדם: הקורס יסודות הדקדוק
0631249401 - השירה הפלסטינית במאה ה-20 (תאריך בחינה)
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג002
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** הקורסים: יסודות הדקדוק, מבוא לספרות מודרנית,
** סיפורת מודרנית, יסודות השירה המודרנית
0631246101 - טקסטים עיוניים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן280
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** דרישת קדם: הקורס יסודות הדקדוק
0622230101 - מבוא למשפט מוסלמי (תאריך בחינה)
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמן361
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00גילמן361
0622219801 - ירושלים-מן הכיבוש העוסמאני לתקופת המנדט (תאריך בחינה)
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן456
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן456
0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
0622100201 - תולדות העמים המוסלמים 1500-600** (תאריך בחינה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622219701 - תרבות פופולרית במזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן277
** הרישום לקורס נעשה באופן ידני במזכירות החוג למזרח תיכון
** ואפריקה
0622231101 - צפון אפריקה המודרנית: אתגרי הקולוניאליזם והעצמאות (תאריך בחינה)
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן278
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00גילמן278
0622221801 - הפלסטינים: היסטוריה פוליטית, חברתית וכלכלית (תאריך בחינה)
ד"ר עמוס נדןסמסטר ב'שו"תג'18:00–20:00גילמן456
ד"ר עמוס נדןסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן456
** הרישום לקורס נעשה באופן ידני במזכירות החוג למזרח תיכון
** ואפריקה
0622100401 - מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית (תאריך בחינה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0659246301 - ידע ומוסדות ידע (השלמות) (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן277
0608330201 - קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?** (תאריך בחינה)
ד"ר משעלי יעלסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן277
0607540701 - פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה- 21: מבוא (תאריך בחינה)
ד"ר השש יאליסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג212
** פתוח לתלמידי שנה ג'
1041358001 - סוציולוגיה של חציית גבול (תאריך בחינה)
פרופ' מזרחי ניסיםסמסטר ב'שו"תד'10:00–13:00נפתלי110
0614140401 - הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית (תאריך בחינה)
מר טל קיטנפלוןסמסטר א'+ב'שו"תד'14:00–16:00רוזנברג102
0614300301 - מדקדקי ימה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג103
0614301101 - עיונים בסגנונה של הפרוזה העברית המחורזת מימי הביניים (תאריך בחינה)
ד"ר עידית נובסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג104
0624100101 - מבוא לבלשנות שמית (תאריך בחינה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'+ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג002
0624200101 - מבוא לדיאלקטולוגיה ערבית (תאריך בחינה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג103
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג103
** דרישת קדם: ידע בסיסי של ערבית קלאסית
** או דיאלקט ערבי כלשהו
0624200201 - ערבית פלסטינית (תאריך בחינה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג102
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג102
** דרישת קדם: "מבוא לבלשנות שמית"
** או "מבוא לדיאלקטולוגיה ערבית"
0612171101 - מבוא לפרשנות ימי הביניים: זרמים והתפתחויות (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג211
0612200501 - קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום (תאריך בחינה)
ד"ר אסנת ברתורסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג001
**תלמידים שהשתתפו בעבר בשיעור "עם לבדד ישכון"
**לא יירשמו לשיעור זה
0616100301 - מבוא למחשבת חז"ל - היסטוריה וספרות (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג106
0616242001 - קריאה ב"ספר חובות הלבבות" (תאריך בחינה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג106
0616200601 - עיון מתקדם במורה הנבוכים (תאריך בחינה)
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן307
0616100401 - מבוא למחשבת חז"ל - אמונות ודעות (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן281
0616100501 - מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים (תאריך בחינה)
מר עומר מיכאליססמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00ווב001
0616101401 - הפילוסופיה של הרמב"ם:ת"נ למבוא לפיל' יהודית של ימה"ב (תאריך בחינה)
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר ב'תרגילד'10:00–12:00רוזנברג205
1411910820 - מבוא למשפט עברי ומבוא למשפט אסלאמי (תאריך בחינה)
ד"ר קופר לויסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
מר אבו פול ריאדסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
0851671601 - הוליווד שעל הנילוס- תולדות הקולנוע המצרי והבניית הזהות הלאומ (תאריך בחינה)
מר ביזאוי איל שגיאסמסטר ב'שיעורב'16:00–20:00מכסיקו212

סמינרים (מסגרת 146)

0680407801 - הגירה וגלותיות בספרות העברית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוחאי אופנהיימרסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00ווב105
0680423601 - גיבורים וקדושים בספרות העממית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0680423401 - מזמורים: קולות, קהילות ושאלת הספרות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אריאל זינדר
פרופ' גלילי שחר
סמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00גילמן455
0680518801 - שירה וזוהר (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גלילי שחר
מר יעקב ביטון
סמסטר א'סמינרב'10:00–12:00גילמן449
0677412301 - חקר היהדות ויהודי המזרח: סוגיות במעברי ידע במאות האחרונות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נח גרברסמסטר א'סמינרא'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים
0677309301 - ספרד באשכנז,ספרד במזרח:מבט משווה על יהדות מודרנית וישראליות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נח גרברסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00קרטר202 חדר מורים
0631300301 - קוראן ותורה: בין שני כתבי קודש (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00ווב101
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00ווב101
** דרישת קדם: רוב קורסי החוג במגמת האסלאם בחוג
0631400201 - עיונים בטקסטים בערבית בינונית ובערבית יהודית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00ווב105
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00ווב401
**דרישת קדם: כל קורסי הדקדוק בשנה א+ב בחוג לערבית ואסלאם
** דרישת קדם: הקורס מבוא לערבית יהודית
0631342701 - ספרות יצאה לשוט: יחסי גומלין בין הספרות הערבית בת ימה"ב (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00רוזנברג211
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00רוזנברג211
*דרישת קדם: כל קורסי הספרות הקלאסית בחוג לערבית ואסלאם
0622322401 - פמיניזם מאחורי הרעלה - נשים היברידיות במזה"ת בין דת למודרנה* (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מירה צורףסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן455
ד"ר מירה צורףסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן455
0659221001 - קריאה ב "ספר האופטיקה" של אבן אל - הית'ם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00ווב103
** הסמינר פתוח בפני תלמידים מצטיינים
0659214001 - בעיית השפה במחשבת ימי הביניים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמן261
** הסמינר פתוח בפני תלמידים מצטיינים
0659213701 - כלאם ופילוסופיה באסלאם: ממריבה לאינטגרציה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00רוזנברג212
** הסמינר פתוח בפני תלמידים מצטיינים
0659213501 - המדעים המודרניים והרפורמה באסלם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר זהייה קונדוססמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמןא362
** הסמינר פתוח בפני תלמידים מצטיינים
1041379801 - בין האסתטי והפוליטי בחברה הפלסטינית: מבט אתנוגרפי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר פוראני חאלדסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00נפתלי426

קורסי שפה (מסגרת 126)

קורסי שפה מהחוג להיסטוריה של המזרח תיכון ואפריקה

0622100001 - ערבית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן307
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג104
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן455
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן307
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן307
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן307
0622100002 - ערבית למתחילים (תאריך בחינה)
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן307
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן307
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן307
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן307
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן307
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן307
0622200001 - ערבית למתקדמים (תאריך בחינה)
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00גילמן305
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00גילמן305
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורא'08:00–10:00גילמןא361
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00גילמןא361
0622200002 - ערבית למתקדמים (תאריך בחינה)
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן305
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן305
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן307
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן307

קורסי שפה מהחוג ללימודי הערבית והאסלאם

0631121001 - ערבית א' (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'שו"תא'10:00–14:00ווב105
מר יוסף הירשסמסטר א'שו"תב'08:00–10:00ווב105
מר עומר חלביסמסטר א'שו"תה'14:00–18:00ווב105
0631121401 - ערבית ב' (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תא'12:00–18:00רוזנברג211
מר יוסף הירשסמסטר ב'שו"תה'12:00–16:00רוזנברג209
**דרישת קדם: הקורס ערבית א' (או ידע בערבית ברמת הקורס)
0631101001 - יסודות הדקדוק** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'תרגילא'16:00–18:00רוזנברג205
0631101002 - יסודות הדקדוק** (תאריך בחינה)
ד"ר ביאטה שייחטוביץסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00רוזנברג205
**דרישת קדם: פטור מהקורס ערבית א'+ב'
** (או ידע בערבית ברמת שני הקורסים)