פירוט הקורסים

קורסי התוכנית ללימודי תרבות ערבית-יהודית.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודי תרבות ערבית-יהודית בתכנית הבין-אוניברסיטאית

רשימת הקורסים מאוניברסיטת בן-גוריון מופיעה תחת "מבנה לימוד

לימודי ליבה (מסגרת 120)

0680327501 - בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלמוג בהרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן456

0680280101 - מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281

0631200501 - מבוא לערבית יהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אבי טלסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג106
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** דרישת קדם: קורס "יסודות הדקדוק"

0680111601 - יצירות מופת בשירה העברית בימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן282

0677127901 - יהודי ארצות האסלאם: בצל הסהר ובכבלי המודרנה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נח גרברסמסטר ב'שיעורד'10:00–14:00רוזנברג106

0680212701 - על הזהות הפלסטינית בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנאר מח'ולסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן279

שיעורי בחירה (מסגרת 136)

0680317401 - יין, חשק, ובדיחות רציניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריאל זינדרסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן260
ד"ר אריאל זינדרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן307

0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן279

0680701101 - סדנת יצירה ותרגום בין ערבית לעברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלמוג בהר
ד"ר זהייה קונדוס
סמסטר א'סדנהב'14:00–16:00דן-דוד211
** הקורס אינו מחייב ידע מוקדם בערבית

0680120301 - מבוא לספרות העממית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד רוטמןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן278

0680111201 - מבוא לתורת הספרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן326
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן326

0680318001 - כותבות ישראליות מזרחיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן304
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן304

0680830801 - "התרבות האחרת": פרקים לתולדות ספרות היידיש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן278
** הקורס אינו מחייב ידיעת השפה היידיש

0680730401 - תולדות תרגומי המקרא: מבוא היסטורי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן278

0680212301 - הדרשה - בין רטוריקה לספרות עממית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן361

0618101601 - מבוא לפילוסופיה של הדת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)

0671104301 - מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן281

0671248501 - ארכיאולוגיה של מפגשים קולוניאלים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדו קוךסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן361

0687247301 - בודהיזם באסיה חלק א':הבודהיזם בהודו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0687249401 - מחברת כפיפים למעצמה עולה : להבנת המחשבה הלאומית והפוליטית בה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן279

0622910201 - מבוא ללימודי אפריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן282

0677113401 - עולמות יהודים בין כורש למוחמד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יובל רוטמןסמסטר א'שו"תה'10:00–14:00רוזנברג209

0821133101 - מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריה קפיטיקיןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

0821134101 - מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריה קפיטיקיןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

0631222001 - קווים מאפיינים בספרות הקלאסית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן282

0631113001 - מושגי יסוד באסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן282
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן282

0631200101 - טיפוסי שוליים בספרות הערבית הקלאסית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00רוזנברג205
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00רוזנברג205
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** דרישת קדם: הקורסים יסודות הדקדוק,
** קווים מאפיינים בספרות הקלאסית והתרגיל הנלווה

0631115001 - ערבית שימושית**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מאדי קבלאןסמסטר א'שו"תג'16:00–20:00רוזנברג105
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'

0631224201 - הסיפורת הערבית המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר א'שו"תג'16:00–18:00גילמן281
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** דרישת קדם: לימוד הקורס יסודות הדקדוק

0631331001 - שירה ערבית קלאסית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00ווב103
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** דרישת קדם: הקורסים יסודות הדקדוק, מבוא בתחום הספרות
** הקלאסית, וקווים מאפיינים בספרות הקלאסית

0631332001 - ז'אנרים ספרותיים קלאסיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00רוזנברג001
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** דרישת קדם: הקורסים יסודות הדקדוק, מבוא בתחום הספרות
** הקלאסית, וקווים מאפיינים בספרות הקלאסית והתרגיל הנלווה

0631222201 - תרגיל בקווים מאפיינים בספרות הקלאסית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00גילמן277
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** דרישת קדם: לימוד הקורס קווים מאפיינים בספרות הקלאסית

0631246801 - מבוא לפילוסופיה אסלאמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן277
** דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם

0631115002 - ערבית שימושית**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר ב'שו"תא'16:00–20:00רוזנברג105
** לתלמידים ששפת אמם ערבית

0631114001 - מבוא לספרות ערבית מודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שיבי מייסוןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג002
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** דרישת קדם: לימוד הקורס יסודות הדקדוק

0631242301 - סוגת "אלפרג' בעד אלשדה".

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן306
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** דרישת קדם: הקורס יסודות הדקדוק

0631224001 - יסודות השירה הערבית המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן281
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** דרישת קדם: הקורס יסודות הדקדוק

0631249401 - השירה הפלסטינית במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג002
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** הקורסים: יסודות הדקדוק, מבוא לספרות מודרנית,
** סיפורת מודרנית, יסודות השירה המודרנית

0631246101 - טקסטים עיוניים קלאסיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן280
** דרישת קדם: ידע בערבית ברמת פטור מהקורסים ערבית א' + ב'
** דרישת קדם: הקורס יסודות הדקדוק

0622230101 - מבוא למשפט מוסלמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמן361
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00גילמן361

0622219801 - ירושלים-מן הכיבוש העוסמאני לתקופת המנדט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן456
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן456

0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

0622100201 - תולדות העמים המוסלמים 1500-600**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0622219701 - תרבות פופולרית במזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן277
** הרישום לקורס נעשה באופן ידני במזכירות החוג למזרח תיכון
** ואפריקה

0622221801 - הפלסטינים: היסטוריה פוליטית, חברתית וכלכלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמוס נדןסמסטר ב'שו"תג'18:00–20:00גילמן456
ד"ר עמוס נדןסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן456
** הרישום לקורס נעשה באופן ידני במזכירות החוג למזרח תיכון
** ואפריקה

0622100401 - מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0659246301 - ידע ומוסדות ידע (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן277

0608330201 - קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משעלי יעלסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן277

0607540701 - פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה- 21: מבוא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר השש יאליסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג212
** פתוח לתלמידי שנה ג'

1041358001 - סוציולוגיה של חציית גבול

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מזרחי ניסיםסמסטר ב'שו"תד'10:00–13:00נפתלי110

0614140401 - הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר טל קיטנפלוןסמסטר א'+ב'שו"תד'14:00–16:00רוזנברג102

0614300301 - מדקדקי ימה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג103

0614301101 - עיונים בסגנונה של הפרוזה העברית המחורזת מימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידית נובסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג104

0624100101 - מבוא לבלשנות שמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'+ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג002

0624200101 - מבוא לדיאלקטולוגיה ערבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג103
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג103
** דרישת קדם: ידע בסיסי של ערבית קלאסית
** או דיאלקט ערבי כלשהו

0624200201 - ערבית פלסטינית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג102
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג102
** דרישת קדם: "מבוא לבלשנות שמית"
** או "מבוא לדיאלקטולוגיה ערבית"

0612171101 - מבוא לפרשנות ימי הביניים: זרמים והתפתחויות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג211

0612200501 - קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסנת ברתורסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג001
**תלמידים שהשתתפו בעבר בשיעור "עם לבדד ישכון"
**לא יירשמו לשיעור זה

0616100301 - מבוא למחשבת חז"ל - היסטוריה וספרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג106

0616242001 - קריאה ב"ספר חובות הלבבות"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג106

0616200601 - עיון מתקדם במורה הנבוכים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן307

0616100401 - מבוא למחשבת חז"ל - אמונות ודעות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדעון בוהקסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן281

0616100501 - מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עומר מיכאליססמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00ווב001

0616101401 - הפילוסופיה של הרמב"ם:ת"נ למבוא לפיל' יהודית של ימה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר ב'תרגילד'10:00–12:00רוזנברג205

1411910820 - מבוא למשפט עברי ומבוא למשפט אסלאמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קופר לויסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
מר אבו פול ריאדסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט

0851671601 - הוליווד שעל הנילוס- תולדות הקולנוע המצרי והבניית הזהות הלאומ

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר ביזאוי איל שגיאסמסטר ב'שיעורב'16:00–20:00מכסיקו212

סמינרים (מסגרת 146)

0680407801 - הגירה וגלותיות בספרות העברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוחאי אופנהיימרסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00ווב105

0680423601 - גיבורים וקדושים בספרות העממית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0680423401 - מזמורים: קולות, קהילות ושאלת הספרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריאל זינדר
פרופ' גלילי שחר
סמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00גילמן455

0680518801 - שירה וזוהר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גלילי שחר
מר יעקב ביטון
סמסטר א'סמינרב'10:00–12:00גילמן449

0677412301 - חקר היהדות ויהודי המזרח: סוגיות במעברי ידע במאות האחרונות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נח גרברסמסטר א'סמינרא'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים

0677309301 - ספרד באשכנז,ספרד במזרח:מבט משווה על יהדות מודרנית וישראליות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נח גרברסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00קרטר202 חדר מורים

0631300301 - קוראן ותורה: בין שני כתבי קודש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00ווב101
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00ווב101
** דרישת קדם: רוב קורסי החוג במגמת האסלאם בחוג

0631400201 - עיונים בטקסטים בערבית בינונית ובערבית יהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00ווב105
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00ווב401
**דרישת קדם: כל קורסי הדקדוק בשנה א+ב בחוג לערבית ואסלאם
** דרישת קדם: הקורס מבוא לערבית יהודית

0631342701 - ספרות יצאה לשוט: יחסי גומלין בין הספרות הערבית בת ימה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00רוזנברג211
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00רוזנברג211
*דרישת קדם: כל קורסי הספרות הקלאסית בחוג לערבית ואסלאם

0622322401 - פמיניזם מאחורי הרעלה - נשים היברידיות במזה"ת בין דת למודרנה*

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירה צורףסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן455
ד"ר מירה צורףסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן455

0659221001 - קריאה ב "ספר האופטיקה" של אבן אל - הית'ם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00ווב103
** הסמינר פתוח בפני תלמידים מצטיינים

0659214001 - בעיית השפה במחשבת ימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמן261
** הסמינר פתוח בפני תלמידים מצטיינים

0659213701 - כלאם ופילוסופיה באסלאם: ממריבה לאינטגרציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00רוזנברג212
** הסמינר פתוח בפני תלמידים מצטיינים

0659213501 - המדעים המודרניים והרפורמה באסלם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זהייה קונדוססמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמןא362
** הסמינר פתוח בפני תלמידים מצטיינים

1041379801 - בין האסתטי והפוליטי בחברה הפלסטינית: מבט אתנוגרפי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פוראני חאלדסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00נפתלי426

קורסי שפה (מסגרת 126)

קורסי שפה מהחוג להיסטוריה של המזרח תיכון ואפריקה

0622100001 - ערבית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן307
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג104
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן455
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן307
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן307
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן307

0622100002 - ערבית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן307
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן307
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן307
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן307
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן307
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן307

0622200001 - ערבית למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00גילמן305
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00גילמן305
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורא'08:00–10:00גילמן305
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00גילמן305

0622200002 - ערבית למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן305
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן305
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן307
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן307

קורסי שפה מהחוג ללימודי הערבית והאסלאם

0631121001 - ערבית א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מאדי קבלאןסמסטר א'שו"תא'10:00–14:00ווב105
מר יוסף הירשסמסטר א'שו"תב'08:00–10:00ווב105
מר עומר חלביסמסטר א'שו"תה'14:00–18:00ווב105

0631121401 - ערבית ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תא'12:00–18:00רוזנברג211
מר יוסף הירשסמסטר ב'שו"תה'12:00–16:00רוזנברג209
**דרישת קדם: הקורס ערבית א' (או ידע בערבית ברמת הקורס)

0631101001 - יסודות הדקדוק**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מאדי קבלאןסמסטר א'תרגילא'16:00–18:00רוזנברג205

0631101002 - יסודות הדקדוק**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ביאטה שייחטוביץסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00רוזנברג205
**דרישת קדם: פטור מהקורס ערבית א'+ב'
** (או ידע בערבית ברמת שני הקורסים)