קורסי ניהול ומחשבה כלכלית

קורסי הקבצים הבין תחומיים.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ ניהול ומחשבה כלכלית (מסגרת 122)

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" שייחשב כ- 2 ש"ס

במקום קורס בחירה באחד מההקבצים הבין-תחומיים

רשימת הקבוצות מופיעה בפרק פירוט הקורסים

שיעורי חובה - 4 ש"ס

יכול לשמש כליבה לתלמידים ממשיכים שלמדו 4 ש"ס חובה בהקבץ

0662196001 - תולדות המחשבה הכלכלית מיוון העתיקה ועד ימינו*

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן281
**זהה לתול' המחשבה הכלכלית וסגור בפני מי שלמדו בעבר

0662130501 - ניהול במאה ה- 21: מושגים ואתגרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידן שמעוניסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן305

שיעורי ליבה - 6 ש"ס מהקורסים הבאים:

קורס שלא נבחר כקורס ליבה יכול ורצוי שילמד כקורס בחירה

0662175401 - למי שייכת נחלת הכלל?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מישורי דניאלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן317

0662312001 - תורת המחלוקות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן326

0662260401 - אתיקה יישומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן326

0662209501 - ילדים בעידן של כלכלה גלובלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פפרמן טליהסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן326

0662130701 - ההיסטוריה הכלכלית והחברתית של ישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אפרים דוידיסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן279

0662224301 - מחשבה כלכלית בספרות הרוסית הקלאסית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן305

0662130401 - רוח המנהל: פיתוח המנהל דרך טקסטים ויצירות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלי אילוןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן277

0662212801 - עבדי התאגיד: כוח ועיצוב התודעה בתאגידים בינלאומיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חפץ שרוןסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00גילמן326
**סגור בפנימי שלמדו את הקורס המשבר הכלכלי של שנת 2008 בעבר

0662130601 - הרעיון הסוציאליסטי במאה ה-21

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אפרים דוידיסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן326

שיעורי בחירה

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים בקישור:

http://humanities1.tau.ac.il/yedion/18-19/groups/general/

מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

0662225201 - תחת גלגלי הצדק

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן326

0662113701 - מבוא לסוציולוגיה של הרשת: יחסים, רשתות חברתיות והון חברתי בע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן326

קורסי בחירה מחוגי הפקולטה למדעי הרוח

0687245701 - מדיניות החוץ של יפן וסין במאה ה - 21

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רחל שאולסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00גילמן279

0622202901 - היסטוריה כלכלית של המזה"ת**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמוס נדןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן307
**זהה לקורס מדינה, חברה, דת ואלימות בראי היסטורי כלכלי

0618101801 - מבוא לפילוסופיה של המוסר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יאיר לויסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618101901 - מבוא לפילוסופיה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0687248201 - כלכלת , תרבות ושיווק לסין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר ארז כ"ץ וולובלסקיסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן278

0687216601 - עולם העבודה ביפן הגלובאלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בייקוביץ אביטלסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן278

0622221801 - הפלסטינים: היסטוריה פוליטית, חברתית וכלכלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמוס נדןסמסטר ב'שו"תג'18:00–20:00גילמן456
ד"ר עמוס נדןסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן456

קורסים משלבי עשייה לבחירה

1883060301 - פילנטרופיה ומעורבות אזרחית - בין ניאו ליברליזם לסולידריות חב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00

מפקולטות אחרות

** קורס בן 3 ש"ס ישוקלל כ- 2 ש"ס בהקבץ

1009110201 - מבוא לכלכלה ללא כלכלנים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר בן יהודה שלומיסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00נפתלי105
מר בן יהודה שלומיסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00נפתלי106

1031180001 - מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר א'שיעורד'16:00–19:00נפתלי101

או

1031180006 - מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר ב'שיעורד'16:00–19:00נפתלי110

1031367401 - הפרטה: שיקולים כלכליים ותהליך פוליטי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זהבי עמוססמסטר א'שיעורג'13:00–16:00נפתלי103

1031210301 - כלכלה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר פדלון תומרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00נפתלי101

1031210302 - כלכלה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר זהבי דניאלסמסטר ב'תרגילד'14:00–16:00נפתלי106

1041260801 - ארגונים וחברה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' קלב אלכסנדרהסמסטר א'שו"תא'10:00–13:00נפתלי101

1041310201 - חברה בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר הרפז יוסיסמסטר ב'שיעורד'14:00–17:00נפתלי101

קורסים מהתכנית הבין-לאומית - נלמדים באנגלית

**הקף קורס של 3 ש''ס, ישוקלל 2 ש"ס בהקבץ,
**יש להתעדכן בתאריכי מבחנים/עבודות לפני הרישום!

1662110801 - Political History of the Economy

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שיעורג'16:00–20:00גילמן220
**הקפו 3 ש"ס.
**משך הקורס 10 שבועות

סמינריונים

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית/קורס המבוא במסגרת 666

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים בשיעור בחירה של 2 ש"ס

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם בחוג המתאים

0662312301 - העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ואנשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר תובל עתליהסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0662322901 - סוגיות עכשוויות בכלכלה - פרט, חברה וסביבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00גילמן455