קורסי לימודי ישראל

קורסי הקבצים הבין תחומיים.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ לימודי ישראל (מסגרת 110)

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" שייחשב כ- 2 ש"ס

במקום קורס בחירה באחד מההקבצים הבין-תחומיים

רשימת הקבוצות מופיעה בפרק פירוט הקורסים

שיעורי חובה (בחר 4 ש"ס):

כל קורס שלא יבחר כחובה, יכול להבחר כבחירה/ליבה

0662130701 - ההיסטוריה הכלכלית והחברתית של ישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אפרים דוידיסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן279

0677111101 - ישראל בעשור הראשון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורית רוזיןסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן307

0677118701 - "המדינה שבדרך": היישוב בין שתי מלחמות העולם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר חזןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן282

שיעורי ליבה/ בחירה

יש לבחור 4 ש"ס מהשיעורים הבאים:

כל קורס שלא נבחר כליבה יכול להילמד כקורס בחירה

0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן282

1880060401 - דוד בן גוריון - המנהיג והעם - פרופ' מאיר חזן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
סמסטר א' ה'16:00–18:00

0677105901 - העולם היהודי בעת החדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חוי דרייפוססמסטר ב'תרגילא'10:00–14:00רוזנברג209

0622221801 - הפלסטינים: היסטוריה פוליטית, חברתית וכלכלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמוס נדןסמסטר ב'שו"תג'18:00–20:00גילמן456
ד"ר עמוס נדןסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן456

שיעורי בחירה

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים בקישור:

http://humanities1.tau.ac.il/yedion/18-19/groups/general/

שיעורים מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

שיעורי בחירה מחוגי הפקולטה למדעי הרוח

0631225901 - הציונות וישראל בעיניים אסלאמיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אופיר וינטרסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00ווב105

0680327501 - בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלמוג בהרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן456

0622219801 - ירושלים-מן הכיבוש העוסמאני לתקופת המנדט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן456
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן456

0680318001 - כותבות ישראליות מזרחיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן304
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן304

0680210501 - שנות ה-60 בשירה העברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורית מיטלסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן307

0677114701 - מחיבת ציון להצהרת בלפור: הציונות והיישוב 1917-1881

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר חזןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00רוזנברג001

0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן282

0677211901 - פוליטיקה יהודית מודרנית: ליברליזם, סוציאליזם, ציונות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן305

0608100701 - נשים בישראל: מיתוס ומציאות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גבע שרוןסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00רוזנברג001

0677126501 - משפטי נירנברג, השואה והתנועה הציונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני שטאוברסמסטר ב'שו"תג'10:00–14:00גילמן281

0616101001 - מבוא להגות יהודית מודרנית:בעקבות השואה והקמת המדינה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן281

0677209901 - שנים ראשונות למדינה - היסטוריה והיסטוריוגרפיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורית רוזיןסמסטר ב'תרגילג'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים

0349252101 - תכנון מרחבי בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' טובי פנסטרסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00יד אבנר 115

0680100101 - הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכל ארבלסמסטר א'+ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן282

0677128501 - פולמוס ומחלוקת במלחמת העצמאות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר חזןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן220

0680212701 - על הזהות הפלסטינית בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנאר מח'ולסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן279

קורסים מפקולטות אחרות

מיועד לתלמידים ממשיכים

ניתן להרשם לקורס אחד בלבד החל מהשנה השניה ללימודים

בקורסי קולנוע, שעות צפייה בסרטים אינן נשקלות

ממדעי החברה

1031100201 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אמל ג'מאלסמסטר א'שיעורב'10:00–13:00נפתלי201

1031100202 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר גורדון רוניסמסטר א'תרגילב'13:00–14:00נפתלי207

1031379101 - מחשבה פוליטית יהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קופר ג'וליסמסטר א'שיעורג'16:00–19:00נפתלי106

1031382401 - הישראליזציה של היהדות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שיין יוסףסמסטר א'שיעורה'16:00–19:00נפתלי425

1031100208 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שומר יעלסמסטר ב'שיעורב'11:00–14:00נפתלי101

1031100210 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שובל טליהסמסטר ב'תרגילד'10:00–11:00נפתלי206

1031369901 - "מקום" במחשבה הפוליטית בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חוברס אילסמסטר ב'שיעורב'09:00–12:00נפתלי505

1031379801 - ישראל מזווית כלכלית-פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר ב'שיעורד'11:00–14:00נפתלי426

1031310001 - התנהגות פוליטית בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00נפתלי201

1041310201 - חברה בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר הרפז יוסיסמסטר ב'שיעורד'14:00–17:00נפתלי101

מאומנויות

0811113401 - מבוא לתיאטרון מקומי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליפשיץ יאירסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00מכסיקו120
**ד"ק: מבוא לתיאטרון יהודי עברי 0811.2202.01

0851670601 - קולנוע תיעודי ישראלי עכשווי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר א'שיעורב'10:00–14:00מכסיקו212

0821162001 - מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שבי אורליסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

0851670501 - הקולנוע הפלסטיני:זהות, מרחב, וזיכרון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריאל שיטריתסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00קיקואין01
ד"ר אריאל שיטריתסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00קיקואין01

0851615401 - נשים בקולנוע הישראלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל מונקסמסטר א'שיעורג'16:00–20:00מכסיקו212

0811220201 - מבוא לתיאטרון יהודי ועברי: דת, תרבות, שפה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליפשיץ יאירסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00מכסיקו211

0851659501 - מבוא לקולנוע ישראלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר ב'שיעורב'12:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

0811124001 - אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר הררי דרורסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00מכסיקו211

סמינריונים

תנאי קדם : סיום כל שיעורי החובה.

השתתפות ב- 4 ש"ס לפחות משיעורי הבחירה מתוך אותו חוג בו

ינתן הסמינריון

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית/קורס המבוא במסגרת 666

אם הסמינריון הוא בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים 2 ש"ס בחירה

0677305001 - הקיבוץ: בית ודרך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר חזןסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים

0677309401 - ציונות וסוציאליזם - הס, סירקין, בורוכוב ובובר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שלום רצביסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים

0622322001 - תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
**סגור לרישום למי שלמת את הקורס כשיעור בעבר

0680406101 - ספרות דור תש"ח

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבנר הולצמןסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00רוזנברג212