קורסי פסיכואנליזה

קורסי הקבצים הבין תחומיים.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ פסיכואנליזה (מסגרת 171)

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" שייחשב כ- 2 ש"ס

במקום קורס בחירה באחד מההקבצים הבין-תחומיים

רשימת הקבוצות מופיעה בפרק פירוט הקורסים

שיעורי חובה:

תלמידים שהחלו לימודיהם בתשע"ח יכולים

ללמוד קורסים אלה כ"ליבה"/ "בחירה"

0662133101 - המיניות בפסיכואנליזה - מסע אל 'מקורות הנילוס' בעקבות פרויד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יוסף טריאסטסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן326

0662110301 - הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא-נורמאלי: משיגעון לשפיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גדי אלוןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן326

0662141801 - החתול של פרויד: תמורות בפסיכואנליזה בת זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גד בן שפרסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן326

שיעורי ליבה:

6 ש"ס מהקורסים הבאים:

קורס שלא נבחר כקורס ליבה יכול ורצוי שילמד כקורס בחירה

0662209601 - מבוא לפסיכואנליזה לאקאניאנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שלומית גדותסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן326

0662209001 - מפגש בין פסיכואנליזה לקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורנה ראובןסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן277

0662260601 - פסיכואנליזה ומושג האמת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שלומית גדותסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00גילמן326

0662260901 - מלאני קליין וממשיכיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נחמה אורדעסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן277

0662261001 - הטיפול הפסיכואנליטי בילדים: תאוריה, מחקר ותיאורי מקרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שולמית מילך-רייךסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן277

שיעורי בחירה (לאחר השלמת שיעורי החובה):

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים בקישור:

http://humanities1.tau.ac.il/yedion/18-19/groups/general/

0662224101 - פסיכואנליזה ופילוסופיה צרפתית עכשווית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן326

מחוגי הפקולטה למדעי הרוח

0608340101 - כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אפי זיוסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0680311601 - פסיכואנליזה, מגדר וספרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00גילמן326

0687247101 - התבוננות בודהיסטית ופסיכואנליטית בהתהוות הסבל, הפצתו ופרימתו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכל ברנע-אסטרוגסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן282

1843062301 - האדם הקיברנטי בראי הפסיכואנליזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלון יפהסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00

0618255001 - שיעור יסוד - ביקורת הדת בכתבי פרויד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן279

קורסים מהתכנית הבין-לאומית - נלמדים באנגלית

1662260401 - Logic of Dreams

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידית אלפנדריסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן220

סמינריונים

תנאי קדם: השלמת כל שיעורי החובה

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית/קורס המבוא במסגרת 666

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם בחוג המתאים

0662310201 - קוראים פרויד: מהקליניקה לתרבות ובחזרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ערן רולניק סמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0662323101 - להרוג את המוזות: מבט פסיכואנליטי ב(חוסר) מקוריות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גד בן שפרסמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00גילמןא362