קורסי לימודי סביבה - מאידיאולוגיה לאקולוגיה

קורסי הקבצים הבין תחומיים.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ לימודי סביבה (מסגרת 210)

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" שייחשב כ- 2 ש"ס

במקום קורס בחירה באחד מההקבצים הבין-תחומיים

רשימת הקבוצות מופיעה בפרק פירוט הקורסים

שיעורי חובה - 4 ש"ס

שיעורים שלא נלמדו במסגרת זו יכולים להלמד כשיעורי ליבה/בחירה

0662130901 - אקולוגיה רדיקלית וביקורת חברתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מישורי דניאלסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן280

0662175401 - למי שייכת נחלת הכלל?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מישורי דניאלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן317

0349140701 - מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יובל פורטוגליסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00יד אבנר 120
פרופ' יובל פורטוגליסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00יד אבנר 120

0662176101 - מארכדיה לסייבר: פרקים בהיסטוריה של הסנטימנט האקולוגי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן326

שיעורי ליבה - 6 ש"ס

שיעורים שלא נלמדו במסגרת זו יכולים להלמד כשיעורי בחירה

0910122201 - העולם סביבנו - נושאים נבחרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ניר נפתליסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00פורטר101

0910110001 - מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ג'רמי בנשטייןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00פורטר013B

0622201101 - סביבה ואיכות סביבה במזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן456

0910150001 - פרקים נבחרים באקולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בועז שחםסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00פורטר013B

0662175501 - קנאביס: דיון ביקורתי על רפואה, חברה ומדע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מישורי דניאלסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן282

0349150301 - מבוא לאקלים ובעיות הסובב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עודד פוצ'טרסמסטר ב'שו"תב'08:00–10:00יד אבנר 120
פרופ' עודד פוצ'טרסמסטר ב'שו"תד'08:00–10:00יד אבנר 120
**יום סיור לשרות המטאורולוגי

שיעורי בחירה

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים בקישור:

http://humanities1.tau.ac.il/yedion/18-19/groups/general/

מחוגי הפקולטה למדעי הרוח

יש לשים לדרישות קדם לקורסים

0687206201 - אדריכלות וסביבה ביפן המסורתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אריה קוץסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן278

0622910201 - מבוא ללימודי אפריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן282

0622230801 - עיור, עירוניות, ומרחב ציבורי - נצרת כמקרה בוחן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן307
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'קמפוס00:00–00:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס

0671248001 - המזרח הקדום - היסטוריה סביבתית-אקלימית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לנגוט דפנהסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן277

0622230601 - חברה וסביבה בצפון אפריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דניאל זיסינוייןסמסטר ב'שיעורג'08:00–10:00גילמן279

מהחוג לגיאוגרפיה - יש לשים לב לדרישות קדם

דרישות קדם בשיעורי גיאוגרפיה-מבוא בתחום שיעור הבחירה

0349252701 - תכנון עירוני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' טלי חתוקהסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00יד אבנר 115
**ד"ק מרחב מקום ובסיבה או מב' לגיאוג' חברתית-תרבותית

0349228701 - גיאוגרפיה של תיירות ופנאי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמית בירנבויםסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00יד אבנר 013

0349226501 - יסודות הגיאוגרפיה המדינית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמנון קרטיןסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00יד אבנר 120

0349227701 - יסודות הגיאוגרפיה החברתית והתרבותית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' טובי פנסטרסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00יד אבנר 115
**ד"ק מבוא לאקלים ובעיות הסובב

0349246001 - אדם, מכונה,מרחב: הגיאוגרפיה האנושית של הטכנולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריאל הנדלסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00יד אבנר 115

0349213401 - בריאות, מקום וחברה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמית בירנבויםסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00יד אבנר 115
**ד"ר יסודות הגיאוגרפיה העירונית

0349274801 - יסודות שינויי אקלים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' הדס סערוניסמסטר ב'שו"תב'08:00–10:00יד אבנר 115
**ד"ק מבוא לאקלים

0349252101 - תכנון מרחבי בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' טובי פנסטרסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00יד אבנר 115
**ד"ק: מבוא לסביבת האדם/יסודות ג"ג
**החברתית - תרבותית או יסודות הג"ג העירונית

0349150301 - מבוא לאקלים ובעיות הסובב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עודד פוצ'טרסמסטר ב'שו"תב'08:00–10:00יד אבנר 120
פרופ' עודד פוצ'טרסמסטר ב'שו"תד'08:00–10:00יד אבנר 120
**יום סיור לשרות המטאורולוגי

0349234501 - עיר ופרבר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורנה צפריר-ראובןסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00יד אבנר 115
**דרישות קדם: גיאוגרפיה עירונית

קורסי בחירה מפקולטות אחרות

לתלמידי שנים ב'-ג' - ניתן לבחור קורס אחד בלבד

** קורס בן 3 ש"ס ישוקלל כ- 2 ש"ס בהקבץ

1041359201 - הסוציולוגיה של האטמוספירה: משבר האקלים בראי מדעי החברה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רבינוביץ דניסמסטר א'שו"תא'13:00–16:00נפתלי104

0881350301 - אדריכלות בארץ-ישראל בעת החדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מטרני קרןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00קיקואין01

0881440701 - מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שיבר יואבסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00קיקואין01

0881320701 - תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קוזלובסקי רועיסמסטר ב'שיעורג'08:00–10:00מכסיקוא206
ד"ר קוזלובסקי רועיסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00מכסיקוא206

סמינריונים

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם בחוג המתאים

בגיאוגרפיה ניתן להרשם לסמינריון בתחום בו נלמד ש' המבוא

בסמינר בגיאוגרפיה ניתן להגיש עבודה סמינריונית בלבד.

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס יש להשלים שיעור בחירה 2 ש"ס

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית/קורס המבוא במסגרת 666

0659889301 - מחלוקות בסביבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דניאל חי מישוריסמסטר א'סמינרד'08:00–12:00ווב101

0669612001 - עירוניות והביטוס עירוני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרית פזסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00רוזנברג212