קורסי לימודים אמריקניים

קורסי הקבצים הבין תחומיים.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ לימודים אמריקניים (מסגרת 306)

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" שייחשב כ- 2 ש"ס

במקום קורס בחירה באחד מההקבצים הבין-תחומיים

רשימת הקבוצות מופיעה בפרק פירוט הקורסים

שיעור חובה

0626150001 - מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מלאת שמירסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב001
פרופ' מלאת שמירסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00ווב001

בחר אחד מהשיעורים והתרגילים הבאים:

0621168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן306

0621168702 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן307
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן307

0626168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן305
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00גילמן305

שיעורי בחירה

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים בקישור:

http://humanities1.tau.ac.il/yedion/18-19/groups/general/

שיעורי בחירה - הדגש ספרותי

0626151101 - מה הם לימודים אמריקניים? What is American Studies

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פרומר יואבסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00ווב103

0626236801 - מודרניזם אמריקאי  American Modernism 

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00ווב103
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00ווב103

0626255201 - Playwrights in Protest: The Political Dimension in American

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועם גילסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג001

0626227301 - American Gothic- גוטיקה אמריקנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל מאוררסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00ווב103

0626235401 - סופרים מהגרים בארה"ב של היום - American Migrant Fictions

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סוניה וינרסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן220
ד"ר סוניה וינרסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן281

0680212601 - The Holocaust in American Culture - השואה בתרבות אמריקנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן305
* הקורס ניתן בשפה האנגלית

0626256801 - 19th c. American Bestsellers - רבי מכר אמריקנים במאה ה 19

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מאיה מרלובסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג001

0626234301 - "אינדיאנים" בדימוי אמריקני- Indians' in American Imagination

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דלית אלפרוביץסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג001

שיעורי בחירה - הדגש היסטורי

1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן281

0626266501 - The modern south history and culture - ההיסטוריה והתרבות המו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן277
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן277

0621168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן306

0677122901 - יהודי ארה"ב: היסטוריה, חברה ותרבות, 2019-1654

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן281
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן281

0626235201 - בשערי גן עדן - At the Gates of Heaven

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פרומר יואבסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג002

0621168702 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן307
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן307

קורסי בחירה מפקולטות אחרות

לתלמידי שנים ב'-ג' - ניתן לבחור קורס אחד בלבד

קורס בן 3 ש"ס ישוקלל כ- 2 ש"ס בהקבץ

**שעות צפייה בסרטים אינן נשקלות

1031368801 - זכויות וחירויות אזרחיות בדמוקרטיה האמריקאית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זומר אודיסמסטר א'שיעורא'13:00–16:00נפתלי107

1031381001 - מבוא לממשל אמריקאי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' קוצ'ין מיכאלסמסטר א'שיעורא'13:00–16:00נפתלי203

1031368701 - בית משפט עליון אמריקאי: פוליטיקה וחוק נפגשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זומר אודיסמסטר א'שיעורב'09:00–12:00נפתלי205

1041352901 - אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייס אריקהסמסטר א'שו"תב'09:00–12:00נפתלי204

0811213701 - מבוא לתיאטרון המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר הררי דרורסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00קיקואין01

0851616701 - הקולנוע האמריקאי העכשווי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר דבורה ארזסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00מכסיקוא206

1031384101 - מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' קוצ'ין מיכאלסמסטר ב'שיעורא'09:00–12:00נפתלי419

1031369901 - "מקום" במחשבה הפוליטית בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חוברס אילסמסטר ב'שיעורב'09:00–12:00נפתלי505

0851620801 - היום הארוך ביותר :9/11 בטלוויזיה ובקולנוע האמריקניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אבישר אריאלסמסטר ב'שיעורב'16:00–20:00מכסיקו209

0851614801 - קולנוע אמריקאיבשנות ה- 70

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר דבורה ארזסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

קורסים מהתכנית הבין-לאומית - נלמדים באנגלית

**יש להתעדכן בתאריכי מבחנים/עבודות לפני הרישום!

1662222301 - Women's Poetry in America

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג106

1662222401 - Identity in American Poetry

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרה ברנאטסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00ווב102
ד"ר דרה ברנאטסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00ווב102

סמינריונים בהדגש היסטורי

לפני הרישום יש לברר את תנאי הקדם.

בחוג להיסטוריה ד"ק: "חברה, משטר ותרבות בארה"ב

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית/קורס המבוא במסגרת 666

0659343401 - Madwomen: Women and Mental Illness in US History

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
Prof Margo E Hornסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב

0662308501 - היסטוריה תרבותית של העיתונות Fake News אז ועכשיו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן455

0621337401 - תולדות המיניות באמריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'סמינרא'16:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב

סמינריונים בהדגש ספרותי

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם בחוג המתאים

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית/קורס המבוא במסגרת 666

0626305201 - רומן החניכה הנשי - Female Coming of Age in America

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מלאת שמירסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00רוזנברג211
פרופ' מלאת שמירסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג211

0626346401 - American Regionalism - ספרויות אזורויות אמריקנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'סמינרא'08:00–10:00ווב501
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'סמינרד'08:00–10:00ווב501