קורסי היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות

קורסי הקבצים הבין תחומיים.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות (מסגרת 659)

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" שייחשב כ- 2 ש"ס

במקום קורס בחירה באחד מההקבצים הבין-תחומיים

רשימת הקבוצות מופיעה בפרק פירוט הקורסים

שיעורי חובה - בשנה א' - 4 ש"ס

כל קורס שלא יבחר כחובה, יכול להבחר כליבה/כבחירה

0618104101 - מבוא לפילוסופיה של המדע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0659515501 - מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי רוטלויסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן279

0659211801 - הסטוריה של המדעים הפיזיקליים א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדו יעבץסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן281

0659246301 - ידע ומוסדות ידע (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן277

שיעורי ליבה - 6 ש"ס

כל קורס שלא יבחר כליבה, יכול להבחר כבחירה

קורסי השלמות מהמכון להיטוריה ופילוס של המדעים

0659541501 - חשיבה ביולוגית (השלמות+תואר)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד לםסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן277

0659515501 - מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי רוטלויסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן279

0659461301 - פילוסופיה של המדע המשך (קורס השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן326

0659624701 - מושגי יסוד במתמטיקה (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ליאו קוריסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן280

0659211901 - הסטוריה של המדעים הפיזיקלייים ב'(השלמות+תואר)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שאול קציר סמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן326

0659246301 - ידע ומוסדות ידע (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן277

שיעורי בחירה

0662312101 - העתיד הוא העבר: היסטוריה, פילוסופיה, ועתידנות טכנולוגית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן326

0662196001 - תולדות המחשבה הכלכלית מיוון העתיקה ועד ימינו*

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן281
**זהה לתול' המחשבה הכלכלית וסגור בפני מי שלמדו בעבר

0662211901 - הפילוסופיה של הטכנולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גלית ולנרסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן282

0662176101 - מארכדיה לסייבר: פרקים בהיסטוריה של הסנטימנט האקולוגי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן326

שו"ת מהחוג להיסטוריה כללית (4 ש"ס)

ד"ק לסמינרים בהיסטוריה הוא שו"ת באותה תקופה

0621150101 - חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן305

0621150102 - חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' תמר הרציגסמסטר ב'שו"תב'12:00–16:00גילמן306

0621111101 - חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר א'שו"תב'08:00–12:00גילמן305

0621111001 - חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'שו"תג'16:00–18:00גילמן305

0621130101 - חברה, משטר ותרבות בימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'שו"תב'14:00–18:00גילמן306

0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00גילמן305

0621169002 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן307
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן307

0621130102 - חברה, משטר ותרבות בימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדי אלגזיסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן261
פרופ' גדי אלגזיסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0621169003 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'שו"תג'14:00–18:00גילמן317

0621169004 - חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יגאל חלפיןסמסטר ב'שו"תג'16:00–20:00גילמן450

0621168501 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-19

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן305
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן305

0621168502 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-19

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'שו"תה'12:00–16:00גילמן305

0621168702 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן307
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן307

0621120901 - התהוותה של אירופה: משלהי העולם העתיק אל ראשית העת החדשה המוק

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדי אלגזיסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

שיעורי בחירה מהחוג לפילוסופיה

0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
**או

0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618103201 - מבוא לפילוסופיה חדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
**או

0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618103701 - מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618101601 - מבוא לפילוסופיה של הדת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)

0618101201 - מבוא ללוגיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דנה ריזנפלדסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618101202 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ענבל בלוםסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00דן-דוד102

0618101203 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' דלית זכאיםסמסטר א'תרגילג'08:00–10:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0618101204 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שחר רשףסמסטר א'תרגילג'14:00–16:00דן-דוד102

0618104101 - מבוא לפילוסופיה של המדע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618103701 - מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618101901 - מבוא לפילוסופיה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618101801 - מבוא לפילוסופיה של המוסר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יאיר לויסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618105901 - מבוא לאסתטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חגי כנעןסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618101501 - מבוא לפילוסופיה של השפה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי דרזנרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

שיעורים מתקדמים בחוג לפילוסופיה לאחר המבואות

0618235001 - תורת ההכרה ומטפיזיקה - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רות ויינטראובסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן280

0618240101 - פילוסופיה של השפה - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ענת מטרסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן278

0618260101 - פילוסופיה של המוסר - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמיחי עמיתסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן282

0618758501 - פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן280

0618240001 - אסתטיקה - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן278

סמינריונים

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית/קורס המבוא במסגרת 666

לפני הרישום יש לברר דריושת קדם בחוג הרלוונטי

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

0662308501 - היסטוריה תרבותית של העיתונות Fake News אז ועכשיו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן455

סמינריונים מהחוג לפילוסופיה

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית/קורס המבוא במסגרת 666

לפני הרישום יש לברר דריושת קדם בחוג הרלוונטי

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

0618302001 - אריסטו על התהוות החיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הררי
פרופ' חוה יבלונקה
סמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמןא362
פרופ' אורנה הררי
פרופ' חוה יבלונקה
סמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00גילמןא362

0618302401 - קאנט ובעיית האינטואיציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עפרה רכטרסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00גילמןא362

סמינריונים מהחוג להיסטוריה

**לפני הרישום נא לברר תנאי קדם

ד"ק לסמינריונים בחוג להיסטוריה-שו"ת תקופתי או מבוא רלונטי

0621273601 - דקארט ופסקל: הגות, דת ומדע במאה השבע עשרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר א'סמינרב'08:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0621329301 - ההיסטוריה של הפסיכולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמן449

0621905401 - תפנית ויזואלית בחקר ההיסטוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יגאל חלפיןסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00גילמןא361

סמינריונים מהמכון להיס' ופילוס' של המדעי

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית/קורס המבוא במסגרת 666

יש לשים לב לדרישות קדם לפני הרישום

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

0659213401 - מושג האינדוקציה ובעיית האינדוקציה-דיון על מהות ההיסקים מהנסי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמןא361

0659212201 - אבולוציה תרבותית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד לםסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0659221001 - קריאה ב "ספר האופטיקה" של אבן אל - הית'ם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00ווב103

0659828001 - מהמכני לדיגיטלי:שינויים טכנולוגיים,מדעיים וחברתיים מהמאה ה-

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שאול קציר סמסטר א'סמינרג'10:00–14:00גילמןא317

0659215201 - הביולוגיה של החוויה: נקודת המפגש בין נוירו-ביולוגיה, פסיכולו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חוה יבלונקהסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00דן-דוד112

0659214501 - המהפכה המדעית וההגות היהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדו יעבץסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן261

0659199401 - המטאפיזיקה של הזמן במסורת האנאליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0659214001 - בעיית השפה במחשבת ימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמן261

0659257201 - נורמות חברתיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0659213801 - אינדיוודואלים וקולקטיבים בהיסטוריה של המדעים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סנאית גיסיס
פרופ' מנחם פיש
סמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן261

0659250201 - פילוסופיה של בינה מלאכותית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0659213701 - כלאם ופילוסופיה באסלאם: ממריבה לאינטגרציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00רוזנברג212

0659215301 - המקורות האבולוציוניים של החוויה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חוה יבלונקהסמסטר ב'סמינרג'10:00–14:00גילמן306

0659214601 - מהי הלשון? תשובות מן הפילוסופיה ומן הבלשנות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לין חלוזין דברתסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00דן-דוד101

0659247201 - סוגיות בתולדות הטכנולוגיה בתרבות המערב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדו יעבץסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00רוזנברג211

0659880001 - חקר האדם והחברה ממסעות קולומבוס ועד לנאורות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן שגבסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב