קורסי תרבות הילד והנוער

קורסי הקבצים הבין תחומיים.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ תרבות הילד והנוער (מסגרת 701)

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" שייחשב כ- 2 ש"ס

במקום קורס בחירה באחד מההקבצים הבין-תחומיים

רשימת הקבוצות מופיעה בפרק פירוט הקורסים

שיעור חובה

0662101301 - מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00גילמן277

שיעורי בחירה

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים בקישור:

http://humanities1.tau.ac.il/yedion/18-19/groups/general/

מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

0662209501 - ילדים בעידן של כלכלה גלובלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פפרמן טליהסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן326

0662225601 - תדמיתה של ילדות בספרות רוסית בעת החדשה והמאוחרת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן277

0662261301 - "כאשר אשוב ואהיה קטן"- יאנוש קורצ'אק בעולמות הילד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן307

0662260501 - אגדות יהודיות על הורים וילדים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן326

0662261001 - הטיפול הפסיכואנליטי בילדים: תאוריה, מחקר ותיאורי מקרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שולמית מילך-רייךסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן277

0662225301 - תרבות הסייבר כתרבות נוער

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל גוז'נסקיסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00גילמן326

0662201001 - מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה לבנתסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן326

מחוגי הפקולטה למדעי הרוח

ד"ק בקורסי היחידה לתר' הילד והנוער (0602): קורס המבוא

0602601101 - טלויזיה, נוער וילדים בעידן של ריבוי מסכים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00גילמן262

0602605001 - פוליטיקה 2.0: צעירים ומעורבות פוליטית בעידן הדיגיטלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קמפף רוניתסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן305

0668233601 - הגזענות, האנטישמיות והשואה בספרות הילדים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר איב והלסמסטר א'ק"מד'10:00–12:00ווב501

1883060401 - ילדים ובעלי חיים: סוגיות הסטוריות, חברתיות וחינוכיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00
**לא ניתן ללמוד את השיעור והסמינר בין גורי אדם במקביל

קורסים מפקולטות אחרות

ניתן להשתתף בקורס אחד בלבד, לתלמידי שנים ב'-ג'

1071232801 - "כחול זה צבע של בנים"? - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יואל דפנהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00נפתלי101
**דרישת קדם: "מבוא לפסיכולוגיה " או לימוד פרקים: 2, 7,

1071290401 - מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליעד מודריקסמסטר ב'שיעורג'08:30–10:00גילמן223 (אולם ברגר)

1071290402 - מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליעד מודריקסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00נפתלי101

סמינריונים

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית/קורס המבוא במסגרת 666

דרישת-קדם: קורס מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

בסמינרים מת' הילד והנוער מועד הגשת עב' רפראט מוקדם

ממועד הגשת עבודת הסמינר

0602618201 - בין ילדים לנשים - קריאה מגדרית בספרות ילדים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רתם פרגר וגנרסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמן261
*מועד הגשת עב' רפראט בקורס זה מוקדם ושונה ממועד סמינר

0662312401 - בין גורי אדם לחיות אחרות: בעלי חיים בתרבות הילד המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן455