מהלך הלימודים

 שנה א'

פכ"מ

פילוסופיה

כלכלה

מדע המדינה

משפטים*

קריאה מודרכת א'

מבוא ללוגיקה + תרגיל

מתמטיקה לפכ"מ: שיעור ותרגיל

כתיבה ומחקר במדעי המדינה + תרגיל

 חקיקה ורגולציה/דיני חוזים/משפט חוקתי/משפט ישראלי/דיני נזיקין/דיני עונשין

קריאה מודרכת ב'

מבוא לפילוסופיה חדשה 

סטטיסטיקה לפכ"מ: שיעור ותרגיל

 פוליטיקה ומשטר בישראל + תרגיל

 

פילוסופיה של מדעי החברה

מבוא לפילוסופיה פוליטית

 מיקרו כלכלה א' + תרגיל מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגייה + תרגיל  

חוק, סמכות ופרשנות: סוגיות בפילוסופיה של המשפט

תרגיל בפילוסופיה פוליטית (ייעודי לפכ"מ)

     

 

 מבוא לתורת המוסר

     

 

שנה ב' 

פכ"מ

פילוסופיה

כלכלה

מדע המדינה

משפטים (שנים ב'-ג')

קורס אינטגרטיבי לפכ"מ: כלכלה, צדק ופוליטיקה

תורת המוסר - שיעור המשך 

מיקרו כלכלה ב' + תרגיל

פוליטיקה השוואתית + תרגיל

משפט מנהלי/דיני קניין/משפט בינלאומי/דיני עבודה/ דיני רווחה/משפט ופמיניזם/תיאוריות ביקורתיות/משפט, חברה ותרבות

 

מבוא לפילוסופיה במאה
ה - 19

מאקרו כלכלה א' + תרגיל

מחשבה מדינית
בת זמננו + תרגיל

קורסי יסוד שנים מתקדמות:

אפלייה (קדם: עבודה או חוזים)
דיני סביבה (קדם: נזיקין)
משפט שלטון מקומי (קדם: מנהלי)
שימוש בכוח במשפט בינ"ל (קדם: בינ"ל)
משפט בינ"ל זכויות אדם (קדם: בינ"ל)

 

שיעור קריאה או שיעור יסוד

מאקרו כלכלה ב' + תרגיל

 

 

 

 

מבוא לאקונומטריקה + תרגיל

   

 

שנה ג'

פכ"מ

פילוסופיה

כלכלה

מדע המדינה

משפטים

סמינר פכ"מ

מבוא למטפיזיקה ולתורת ההכרה  מיקרו כלכלה ג'   משפט וכלכלה

כלכלה התנהגותית

       

 

       

 *סה"כ חטיבה במשפטים בהיקף 14 ש"ס

רשימת קורסי החובה בתואר:

פכמ

קריאה מודרכת א' - 2 ש"ס

קריאה מודרכת ב' - 2 ש"ס

פילוסופיה של מדעי החברה - 4 ש"ס

חוק, סמכות ופרשנות: סוגיות בפילוסופיה של המשפט - 2 ש"ס

קורס אינטגרטיבי לפכ"מ: כלכלה, צדק ופוליטיקה - 3 ש"ס

כלכלה התנהגותית - 2 ש"ס

סמינר פכ"מ - 4 ש"ס

סה"כ - 19 ש"ס


פילוסופיה

מבוא ללוגיקה - 4 ש"ס

מבוא לפילוסופיה חדשה - 2 ש"ס

מבוא לפילוסופיה פוליטית - 2 ש"ס

תרגיל בפילוסופיה פוליטית - 2 ש"ס  (ייעודי לפכ"מ, צמוד לשיעור מבוא לפילוסופיה פוליטית)

מבוא לתורת המוסר - 2 ש"ס

תורת המוסר - שיעור המשך - 2 ש"ס (תנאי קדם: מבוא לפילוסופיה של המוסר)

מבוא לפילוסופיה במאה ה-19 - 2 ש"ס (תנאי קדם: מבוא לפילוסופיה חדשה)

שיעור קריאה או שיעור יסוד - 2 ש"ס

מבוא למטפיזיקה ולתורת ההכרה - 2 ש"ס

סה"כ - 20 ש"ס


כלכלה

מתמטיקה (ייעודי לפכ"מ) - 5 ש"ס

סטטיסטיקה (ייעודי לפכ"מ) - 5 ש"ס

מיקרו כלכלה א' - 5 ש"ס 

מיקרו כלכלה ב' - 5 ש"ס 

מאקרו כלכלה א' - 4 ש"ס

מאקרו כלכלה ב' - 4 ש"ס

מבוא לאקונומטריקה - 6 ש"ס

מיקרו כלכלה ג' - 5 ש"ס

סה"כ - 39 ש"ס


מדע המדינה

פוליטיקה ומשטר בישראל - 4 ש"ס

מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה - 4 ש"ס

כתיבה ומחקר במדע המדינה - 4 ש"ס

מחשבה מדינית בת זמננו - 3 ש"ס

פוליטיקה השוואתית -  3ש"ס

סה"כ - 18 ש"ס


משפטים

על התלמידים ללמוד סה"כ 14 ש"ס מרשימת הקורסים המוצעים להלן, מתוכם 12 ש"ס בשנים א' ו ב':

שנה א' -   חקיקה ורגולציה/ דיני חוזי/משפט חוקתי/משפט ישראלי/ דיני נזיקין/דיני עונשין

שנים ב'-ג':

משפט מנהלי/דיני קניין/משפט בינלאומי/ דיני עבודה/דיני רווחה/משפט ופמיניזם/תיאוריות ביקורתיות/משפט, חברה ותרבות
קורסי יסוד שנים מתקדמות:

אפלייה (קדם: עבודה או חוזים)
דיני סביבה (קדם:נזיקין)
משפט שלטון מקומי (קדם:מנהלי)
שימוש בכוח במשפט בינ"ל (קדם: בינ"ל)
משפט בינ"ל זכויות אדם (קדם:בינ"ל)

שנה ג': משפט וכלכלה