פירוט הקורסים

קורסי תוכנית הלימודים הקוגניטיביים של השפה ושימושיה.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

התכנית ללימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה

לימודי תואר שני

סמסטר א'

0688500901 - תהליכים קוגנטיביים גבוהים בעיבוד שפתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חמוטל קריינרסמסטר א'סמינרב'08:00–10:00גילמןא317

0688452301 - שפה בעולם ויזואלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה שובלסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמן455

סמסטר ב'

0688444401 - דו-לשוניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חמוטל קריינרסמסטר ב'סמינרב'08:00–10:00גילמן455

0688401701 - לא דובים ולא יער- על אפקט השלילה מנקודת מבט פסיכובלשנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה שובלסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00גילמן262

0688452201 - סמינר מחלקתי לתלמידי תזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה פלגסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

קורסים שנתיים

0688401101 - שיטות מחקר בלימודים קוגנטיביים של השפה ושימושיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רמה עמישבסמסטר א'+ב'שיעורד'10:00–12:00דן-דוד101

0688501101 - שינויים לשוניים ותבניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חוה שילדקרוטסמסטר א'+ב'סמינרב'12:00–14:00ווב105

0688452401 - יסודות הפסיכובלשנות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה פלגסמסטר א'+ב'סמינרב'14:00–16:00דן-דוד101

0688401401 - היבטים קוגנטיביים של שיח

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה פלגסמסטר א'+ב'סמינרב'16:00–18:00דן-דוד102

0688500801 - מובן ומשמעות: גישות, תהליכים ותיפקודים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ שולמית קרייטלרסמסטר א'+ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן304

0688401601 - שפה ומוח

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה פלגסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00–14:00דן-דוד211

קורסי בחירה מחוגים אחרים

מתוך החוג לבלשנות

0627314501 - סמינר ברכישת שפה: סוגיות ברכישת פונולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גלית אדםסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00ווב103
ד"ר גלית אדםסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00ווב103

0627407801 - בלשנות ניסויית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת שיטריתסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00ווב401
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00ווב401

0627442001 - מתודולוגיות מחקר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אותי בת-אלסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב401
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00ווב401

0627302001 - סמינר רכישת התחביר: רכישת שאלות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירנה בוטוויניקסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00ווב401

0627311201 - פונולוגיה ומורפולוגיה של שפות שמיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אותי בת-אלסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00ווב401

0627401801 - תחביר בן זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00ווב401
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00ווב401

0627402801 - פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת שיטריתסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00ווב103
גב' טל נססמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג105

0627403801 - סמינר מ.א. בסמנטיקה - נושא נבחר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נירית קדמוןסמסטר א'סמינרה'08:00–12:00ווב401

0627406501 - שונות ברכישת שפה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אותי בת-אלסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00ווב401

0627406801 - מעבר למילה: הפונולוגיה וממשקיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00ווב401

0627407201 - רכישת שפה: גישות פסיכובלשניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת שיטריתסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב501
ד"ר עינת שיטריתסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00ווב501

0627409001 - בלשנות חישובית מתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני קצירסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב301
ד"ר רוני קצירסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב301

0627409002 - תרגיל בלשנות חישובית מתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' טלי רבינרסוןסמסטר א'תרגילג'14:00–16:00ווב105

0627419101 - סמינר עיבוד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני קצירסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00ווב401
ד"ר רוני קצירסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00ווב401

0627435501 - סמינר מתודולוגי מתקדם: סוגיות סמנטיות ופרגמטיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירה אריאלסמסטר א'סמינרה'18:00–20:00ווב101

0627300501 - פונולוגיה ניסויית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב102

0627301501 - לקויות שפה התפתחותיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00ווב401

0627314401 - אופטימליות סגמנטלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00ווב103
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00ווב103

0627319901 - מגוון סוגיות מרכזיות בסמנטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נירית קדמוןסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00ווב401

0627400101 - סמנטיקה למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00ווב102
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00ווב102

0627404301 - נושאים בתיאורית התחביר ומסגרת המינימליזם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00ווב101

0627404201 - אספקט פועלי: סמנטיקה וגזירה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00ווב401

0627407701 - נוירובלשנות: שפה ומוח

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'שיעורא'16:00–20:00ווב301

0627409501 - סמינר למידה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00ווב401
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00ווב401

0627415001 - דמיון מבני ותפיסתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00ווב105

0627420201 - סמינר גישות פרגמטיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירה אריאלסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00ווב101

0627430601 - כבילה, רפלקסיביטי ורפלקסיביזציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' טל סילוניסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00ווב102

מתוך החוג לחינוך לשוני ביה"ס לחינוך

0738450830 - רכישת שפות נוספות בהיבטים לשוניים וקוגניטיביים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
לא יתקיים בתשע"טסמסטר 'שו"ת00:00–00:00

0738450930 - מודלים בלשניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
לא יתקיים בתשע"טסמסטר 'שו"ת00:00–00:00

0738510520 - שפה והגירה בהקשר פסיכולוגי וחינוכי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
לא יתקיים בתשע"טסמסטר 'שו"ת00:00–00:00

0738411140 - תקינות לשונית ותיקוני לשון: מבט בין תרבותי ורב לשוני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
לא יתקיים בתשע"טסמסטר 'שו"ת00:00–00:00

0738451860 - לקויות שפה בגיל בית הספר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
לא יתקיים בתשע"טסמסטר 'שו"ת00:00–00:00

0738800220 - הישגים לימודיים ורב לשוניות בהקשרי הגירה וקבוצות מיעוט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
לא יתקיים בתשע"טסמסטר 'שו"ת00:00–00:00

מתוך היבטים התפתחותיים בחינוך ביהס לחינוך

0721411601 - נוירופסיכולוגיה של שפה וקריאה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ פרידמן נעמהסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00שרת410

0721421401 - לקויות כתיבה וזכרון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גביעון אביהסמסטר א'שו"תה'16:00–17:30שרת004

0721421901 - נוירופסיכולוגיה של קשב וליקויי קשב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שלו-מבורך לילךסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00שרת410

מתוך החוג ללשון העברית

קורסי תואר ראשון הפתוחים לתלמידי תואר שני

** עד 8 שעות לתואר

0614360301 - העברית הישראלית במבט דיאכרוני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת גונןסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0614350401 - עיונים תחביריים, סמנטיים ולקסיקליים בעברית בת ימינו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורד סיידוןסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג204 ספריה

קורסי בחירה לתואר שני מהחוג ללשון עברית

0614401301 - חקר שינויי לשון בעברית הישראלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת גונןסמסטר א'+ב'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג204 ספריה

0614401401 - דיאכרוניה בעברית ובשפות השמיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג204 ספריה

מתוך החוג לספרות

0680516501 - הסיפור הקצר בראי הקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'סמינרה'12:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב

קורסי תואר ראשון הפתוחים לתלמידי תואר שני

0680423901 - הפנטסטי בראי הקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישעיהו שןסמסטר ב'סמינרה'12:00–16:00גילמן260

מתוך מחקר התרבות

0669403801 - אנשים מדברים בחיי היומיום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רקפת סלע-שפיסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב

מתוך המכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעים

0659212201 - אבולוציה תרבותית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד לםסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0659215201 - הביולוגיה של החוויה: נקודת המפגש בין נוירו-ביולוגיה, פסיכולו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חוה יבלונקהסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00דן-דוד112

0659214001 - בעיית השפה במחשבת ימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמן261

0659215301 - המקורות האבולוציוניים של החוויה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חוה יבלונקהסמסטר ב'סמינרג'10:00–14:00גילמן306

0659214601 - מהי הלשון? תשובות מן הפילוסופיה ומן הבלשנות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לין חלוזין דברתסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00דן-דוד101

מתוך החוג לפילוסופיה

קורסי תואר ראשון הפתוחים לתלמידי תואר שני

0618365201 - תיאוריות של משמעות לשונית - סוגיות עכשוויות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי דרזנרסמסטר א'סמינרג'14:00–18:00גילמןא362

קורסי בחירה לתואר שני מתוך החוג לפילוסופיה

0618407901 - סמינר מחקר: על שפה ורגש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עילית פרברסמסטר א'הדרכה אישית00:00–00:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0618408101 - פילוסופיה פוליטית של השפה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ענת מטרסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמן262

0618407101 - סוגיות במטא-סמנטיקה: הוליזם וקדימות המשפט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי דרזנרסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמןא362

0627106001 - מבוא לבלשנות: בונים תיאוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירנה בוטוויניקסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן282

0627106002 - תר' מבוא לבלשנות: בונים תיאוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' הילה דוידוביץסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00ווב102

שיעורי השלמה

מתוך החוג לספרות

0680130201 - בעיות יסוד בתורת הספרות בראי הקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00גילמן456

0680312901 - החוויה הנאראטיבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן280

0680327101 - קשב לספרות – מבט קוגניטיבי על קריאה ספרותית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אמיר חרשסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן305

מתוך החוג לפילוסופיה

0618101501 - מבוא לפילוסופיה של השפה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי דרזנרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

0618240101 - פילוסופיה של השפה - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ענת מטרסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן278

0618209001 - שיעור יסוד - סוגיות עכשוויות בתודעה וקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליעד מודריק
ד"ר יאיר לוי
סמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן304

0618285301 - שיעור יסוד: סימבולים: שפה, חישוב, מחשבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי דרזנרסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן277

מתוך החוג לבלשנות

0627101001 - מבוא לבלשנות: מבט פנורמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירנה בוטוויניקסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00ווב001
**השיעור מלווה בתרגיל, ניתן לראות בידיעון של החוג לבלשנות

0627112001 - פונטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00ווב001
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב001

0627210501 - קוראים בלשנות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00ווב102

0627213001 - תחביר מתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' טל סילוניסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00ווב001
פרופ' טל סילוניסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00ווב001
**השיעור מלווה בתרגיל, ניתן לראות בידיעון של החוג לבלשנות

0627217701 - יסודות הסמנטיקה הפורמלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נירית קדמוןסמסטר א'פרו"סב'10:00–12:00ווב103
ד"ר נירית קדמוןסמסטר א'פרו"סד'10:00–12:00ווב103
**השיעור מלווה בתרגיל, ניתן לראות בידיעון של החוג לבלשנות

0627218901 - מבוא לפרגמטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירה אריאלסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00ווב102

0627222001 - ממשקים בין הלשוני לחוץ-לשוני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירה אריאלסמסטר א'פרו"סג'18:00–20:00ווב102

0627106001 - מבוא לבלשנות: בונים תיאוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירנה בוטוויניקסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן282
**השיעור מלווה בתרגיל, ניתן לראות בידיעון של החוג לבלשנות

0627102201 - פונולוגיה מתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00ווב001
**השיעור מלווה בתרגיל, ניתן לראות בידיעון של החוג לבלשנות

0627114201 - מבוא לסמנטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נירית קדמוןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00ווב001
ד"ר נירית קדמוןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00ווב001

0627114202 - תר' מבוא לסמנטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר עמרי קיסריסמסטר ב'תרגילב'08:00–10:00ווב102

0627201101 - פונטיקה אקוסטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00ווב102

0627210502 - קוראים בלשנות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00ווב103

0627211401 - רכישת שפה במודל הגנרטיבי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירנה בוטוויניקסמסטר ב'פרו"סד'12:00–14:00ווב103

0627222201 - בלשנות חישובית מתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00ווב401
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00ווב401

0627222101 - תרגיל בלשנות חישובית מתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' נעה יפהסמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00ווב103