חדשות ואירועים
 
 
פרס פונקנשטיין PDF הדפסה דוא

בשנה האקדמית תשנ"ט החלה מסורת, משותפת למכון כהן ולבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, להענקת פרס לזכרו של פרופ' עמוס פונקנשטיין, ממייסדי מכון כהן.
הפרס מוענק בכל שנה לסטודנט אשר עבודה שכתב, באחד מתחומי העניין הרבים והמגוונים של פרופ' פונקנשטיין ז"ל, הצטיינה במקוריות ובתעוזה וזכתה בציון גבוה.
המועמדות לפרס תישקל לגבי עבודת גמר לתואר שני ועבודות דוקטור אשר הוגשו לשיפוט ושיפוטן הסתיים במהלך השנה האקדמית שחלפה.

Amir Teicher
אמיר טיכר
(2014)
’Social-Mendelism’: The Effects of Mendel’s
Theorems on the Formation of Human Sciences in Germany, 1900-1936
(PhD Thesis – Advisors: Prof. Eva Jablonka and Prof. Shula Volkov)
Yigal Liverant
יגאל ליברנט
(2013)
The Order of the Symbol: Joseph De Maistre's Considerations of the Symbolic Representation as Major Element in the Political Life
סדר הסמל: ז’וזף דה-מייסטרה על הייצוג הסימבולי כמאפיין המרכזי של החיים פוליטיים
(MA Thesis - Advisor: Prof. Moshe Zuckerman)
(2012) The prize was not awarded on 2012
Leon Jacobowitz Efron
ליאון יעקובוביץ-עפרון
(2011)
Dante Alighieri the Secular Theologian: Reception, Authority and Subversion 1320-1483
(PhD Thesis – Advisos: Professors Yossef Schwartz and Peter S. Hawkins)
Michael Elazar
מיכאל אלעזר
(2010)
Honorè Fabri and the history of Mechanics
(PhD thesis - Advisor: Prof. Rivka Feldhay)
Ariel Furstenberg
אריאל פורסטנברג
(2009)
The Languages of Talmudic Discourse: A Philosophical Study of the Evolution of Amoraic Halakha
שפות השיח התלמודי: עיון פילוסופי בדרכי ההתהוות של ההלכה האמוראית.
(PhD thesis - Advisor: Prof. Menachem Fisch)
Roy Wagner
רועי וגנר
(2008)
A Post-Structural Reading of a Logico-Mathematical Text 
(PhD Thesis - Advisors: Professors Adi Ophir and Anat Biletzki)
Eran Tal
ערן טל
(2007)
On Scientist's Use of Tools: The Limits of the Sociological Approach
מדענים חולקים מכשירים: מגבלות ההסבר החברתי
(MA Thesis - Advisor: Prof. Gideon Freudenthal)
Ayelet Ibn Ezra
אילת אבן עזרא
(2006)
Reflexive Thinking in the Divine Realm and in Human Thinking in the Writigns of Alberus Magnus
מחשבה רפלקטיבית במרחב האלוהי ובתודעה האנושית בכתביו של אלברטוס מגנוס
(MA Thesis - Advisor: Dr. Yosef Schwartz)
Gali Schapira
גלי שפירא
(2005)
The Principle of Spatial Continuity between "Imaginary" and "Real" Territories in the Geographical Conception of the Earth's Confines in Homerus' and Hesiod's Poetry
עיקרון הרציפות המרחבית בין טריטוריות "דמיוניות" ו"ממשיות" בתפיסה הגיאוגרפית של קצות-הארץ בשירת הומרוס והסיודוס
(MA Thesis - Advisor: Prof. Erad Malkin)
Naama Akaviah
נעמה עקביה
(2004)
The Case Of Ellen West: Between Psychotherapy & Existentialism
המקרה של אלן ווסט: בין פסיכותרפיה לאקזיסטנציאליזם 
(MA Thesis - Advisor: Prof. Jose Brunner)
Hagar Smilanski
הגר סמילנסקי
(2003)
Dreams, Medicine And Therapy In The Middle Ages – The Theory Of Dreams In Islamic And Jewish Culture
חלום, רפואה ותיראפיה בימי הבינייםף תורת החלום בתרבות המוסלמית והיהודית
 (PhD Dissertation - Advisor: Prof. Ron Barkai)
Michal Givoni
מיכל גבעוני
(2002)
Jeremy Bentham's Panopticon: A Moral Domain
הפנאופטיקון של ג'רמי בנתהם כתחום מוסרי
 (MA Thesis - Advisor: Prof. Adi Ophir)
Galia Uri-Asseo
גליה אורי-אסאו
(2001)
King Of Desires: Blaise Pascal On Nature,Illusion And Domination 
מלך התאוות: בלז פסקל על טבע, אשליה ושררה 
(MA Thesis - Advisor: Prof. Yossi Mali)
Oded Schechter
עודד שכטר
(2000)
The Law Of Determinability: Maimon After Leibniz and Kant and Before Hegel
תפקידו של חוק ההקבעות באידאליזם הגרמני: מימון אחרי קאנט ולייבניץ ולפני הגל
 (MA Thesis - Advisor: Prof. Gideon Freudenthal)
Shlomo Sela
שלמה סלע
(1999)
Astrology and Biblical Exegesis in Abraham Ibn Ezra's Thought 
אסטרולוגיה ופרשנות המקרא אצל אבן-עזרא 
(PhD Dissertation - Advisor: Prof. Ron Barkai)